Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Elbilparat region

Vi vil samle de offentlige og private aktører om udvikling af en fælles vision og plan for, at hovedstadsregionen bliver en førende elbilregion. Kommuner og region vil med andre aktører på området etablerer et samarbejde, der skal gennemføre demonstrationsforsøg og andre initiativer der til sammen fremmer indførelsen af elbiler i den offentlige bilpark og hos de private bilister.
Hvorfor?

Transport af mennesker og gods er en af de helt store klimaudfordringer. I dag stammer cirka en tredjedel af vores CO2-udledning fra biler, busser, fly, skibe, tog og andre transportmidler. Vi bruger så megen energi til transport, at sektoren tegner sig for hele 65 procent af Danmarks samlede olieforbrug.

Derfor er det en målsætning for kommuner og region at hovedstadsregionen er foregangsregion for udvikling af klimavenlig transport med fokus på elbiler, cyklisme og kollektiv transport. Regionen skal være testområde for en sammenhængende opbygning af et marked for elbiler og tiltrækker derved investeringer og skaber nye, blivende jobs.

Analyser peger på at der er markante erhvervsmæssige potentialer i en massiv satsning på at udbrede elbiler og andre grønne transportformer. Udbredelse af elbiler kan føre til 10.000-20.000 nye, vidensbaserede og blivende arbejdspladser (se analysen i boksen til højre).

Hvad skal der til?

Målene skal nås gennem en række aktiviteter som netop nu er i gang med at blive formuleret i en arbejdsgruppe bestående af Københavns, Fredensborg, Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner samt Region Hovedstaden og Dansk Elbil Alliance.

En del af denne proces er at sondere mulighederne for udviklingsprojekter og demonstrationsprojekter i samarbejde mellem kommuner/region, private aktører og/eller forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Aktiviteter og initiativer i projektet fordeler sig på nuværende tidspunkt inde for tre overskrifter:

Ladeinfrastruktur
Hvordan skal der arbejdes med at udvikle og implementere en strategi for ladeinfrastruktur, som dels kan hjælpe den enkelte kommune og regionen med ladespørgsmål, dels kan sikre en fælles, hensigtsmæssig ladestruktur på tværs af de deltagende kommuner?

Offentlige indkøb
Det skal undersøges hvordan vi kan understøtte fælles kommunalt og regionalt indkøb af elbiler. Kan vi samle kræfterne og undgå at de enkelte indkøbsafdelinger bruger mange ressourcer på at oparbejder tekniske kompetencer til indkøb og drift af elbiler selv? Derudover er det vigtigt at se på hvordan kan kommuner/region stille klimavenlige transportkrav, såfremt kørsel er udliciteret til private parter?

Partnerskaber
Under denne overskrift vil vi se på hvordan partnerskaber kan opbygges, som kan give elbilsatsningen et løft ud over de enkelte aktørers umiddelbare ambitioner.  Det er vigtigt at vi sikre erfaringsudveksling og videndeling på tværs af kommuner samt inddragelse af viden fra forskningsmiljøerne og private aktører.

Den videre indsats

Formen og indholdet i projektet er som sagt under forberedelse. Projektbeskrivelsen vil blive forlagt regionens og kommunernes Klimapolitisk Forum medio 2012. Herefter vil vi indbyde kommuner og øvrige interessenter til at deltage. Men allerede nu hører vi gerne fra jer hvis I har en ide til aktiviteter eller er interesseret i at deltage i det endelige projekt.
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: