Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Kommuner ruster sig mod skybrud

Vi skal sætte ind mod de voldsomme mængder vand, som skybrud har afleveret over hovedstaden de seneste år. Derfor er 26 kommuner, 20 forsyningsselskaber og Region Hovedstaden gået sammen om udviklingsprojektet KLIKOVAND. Målet er at kunne foretage en effektiv og økonomisk klimatilpasning på vandområdet.

Oversvømmelser har i mange år været noget, de fleste danskere primært oplevede i nyhederne fra det store udland. Nu har oversvømmelserne også fundet vej ind i de danske stuer og har både oversvømmet tv-hjørner, møbler og arvestykker.

Konsekvenserne er massive økonomiske omkostninger for både private, kommuner og erhvervsdrivende.

Klima, kommuner og vand

I et fælles kommunalt og regionalt udviklingsprojekt med navnet KLIKOVAND vil kommuner og forsyningsselskaber lægge en fælles plan for, hvordan de håndterer de voksende mængder af regnvand.

KLIKOVAND står for klima, kommuner og vand og er en del af Region Hovedstadens overordnede klimastrategi.

Vand krydser grænser

"Vand flyder frit over kommunegrænserne. Derfor risikerer vi, at den indsats, der virker i en kommune, giver massive problemer med oversvømmelser i en anden kommune. Det er nødvendigt at samarbejde om, hvordan vi skaber løsninger, der kan lede vandet derhen, hvor vi får gavn af det".
siger Lars Gaardhøj, formand for regionens Miljø- og grøn vækstudvalg om grunden til at Region Hovedstaden går ind i projektet.

Formålet med KLIKOVAND-projektet er at kommuner og forsyningsselskaber får de nødvendige forudsætninger for at kunne planlægge og gennemføre regionalt koordinerede strategier for klimatilpasning. Målet er at kommuner og forsyningsselskaber kan foretage en effektiv og økonomisk klimatilpasning på vandområdet.

Gladsaxe Kommune går ind i vandkampen

KLIKOVAND-Initiativet, som Gladsaxe Kommune står i spidsen for at udvikle, har opbakning fra 26 kommuner og 20 kommunale forsyningsselskaber i regionen.
Arbejdet med at tilpasse regionens by- og naturområder involverer også politikere, borgere, boligforeninger, erhvervsvirksomheder, landbrug og andre interessenter.

"Vi ved alle sammen at vi bliver nødt til tage vores del af ansvaret og involvere os langt mere aktivt i, hvordan vi tilpasser os til de stigende vandmængder," siger borgmester i Gladsaxe Kommune
Karin Holst og forsætte: ”Det er nødvendigt at eliminere en række barrierer, der kan stå i vejen for samarbejdet på tværs af kommunegrænser. Nu går vi i gang, men på sigt er staten nødt til at komme på banen”.

Projektet er udviklet i samarbejde mellem Kommunal Teknisk Chefforening (KTC), Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Kommune har påtaget sig hvervet som projektsekretariat. Budgettet er på 5 mio. kr. hvor af regionen finansiere 50 % og kommunerne de øvrige 50 %.

Mange nye vandveje

I Dragør Kommune ser man på vandet som en mulighed for at skabe nye rekreative muligheder for kommunens borgere, ved at lade strandengene blive oversvømmet en gang i mellem.

I Allinge på Bornholm sørger regnvandsledninger, grøfter og maskiner for at holde regnvandet på grundejernes egen matrikel. Det mindsker belastningen på kloaknettet.

Klimatilpasning bør også tænkes ind, når man bygger nyt, som det er sket i bydelen Ørestad i København. Når alle andre i hovedstaden har stået i vand til knæene, er Ørestaden gået fri. Bydelen er nemlig udstyret med et sandfang, som leder vand fra hustagene direkte ud i en kanal, mens vejvandet renses grundigt, inden det også ledes ud i kanalerne.
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: