Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Aktuelle projekter om råstoffer

Her kan du læse om de aktuelle projekter på råstofområdet.


 • Indvinding af råstoffer under grundvand

  Region Hovedstaden har i samarbejde med Region Midtjylland undersøgt en række søer, hvor der indvindes råstoffer for at belyse eventuelle konsekvenser for kvaliteten af grundvandet.

 • Indvinding af råstoffer fra havet

  Danske regioner har undersøgt om det er muligt at erstatte råstoffer som sand og grus indvundet i grusgrave med råstoffer indvundet på havet.

 • Håndtering af overskudsjord

  I 2010-2011 gennemførte Region Hovedstaden et forprojekt om håndtering af overskudsjord.

 • 4 mio. kr. til projekt om overskudsjord

  Region Hovedstaden søger et kompetent og ambitiøst partnerskab til at gennemføre et projekt om overskudsjord. Politikerne har netop bevilget 4 mio. kr. til det.

 • Orienteringsmøde og matchmaking

  Region Hovedstaden har afholdt orienterings- og matchmaking møde om projekt bæredygtig håndtering af overskudsjord