Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Hverv

Regionsrådet vælger medlemmer til forskellige udvalg, råd og nævn mv., hvor Region Hovedstaden i henhold til lov eller anden bestemmelse (fx vedtægterne for et selvejende gymnasium) skal være repræsenteret. Regionsrådet udpeger, afhængigt af de relevante bestemmelser, enten medlemmer af regionsrådet eller personer, som ikke er medlemmer af regionsrådet, til de pågældende poster.
Hvad betyder "hverv" ?
Udtrykket ”hverv” benyttes i den regionale og kommunale sprogbrug som betegnelse for ansvaret for arbejdsopgaver, som er pålagt en eller flere personer af det regionale eller kommunale system ved udpegning til forskellige myndigheder, udvalg, råd, nævn mv. Der kan være tale om, at hvervet er lønnet, og om, at der udbetales godtgørelse for udgifter, som
er afholdt i forbindelse med varetagelsen af hvervet.

Karakteren af hverv strækker sig fra medlemskab af regionsrådet og forretningsudvalget til fx medlemskab af Samarbejdsudvalget vedrørende Almen Praksis i Region Hovedstaden og medlemskab af en videnskabsetisk komité.




Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: