Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Politisk kalender

Find dagsordner, beslutninger og regionsråds-tv ved at klikke på de enkelte mødedatoer.
Bemærk: Det er kun regionsrådsmøderne, der bliver optaget på video. Første møde, der blev optaget, fandt sted den 22. maj 2012.

Kommende møde Dagsorden Beslutninger Møde aflyst
2014
  JuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember
Regionsråd 19. 23. 28. 18. 16.
Forretningsudvalg 12. 16. 21. 11. 2. 9.
Sundhedsudvalg 2. 7. 4. 25.
Psykiatriudvalg 2. 7. 4. 25.
Udvalg vedrørende tværsektorielt samarbejde 2. 7. 4. 19.
Erhvervs- og vækstudvalg 26. 30. 5. 2.
Miljø og trafikudvalg 26. 30. 5. 2.
It- og afbureaukratiseringsudvalg 26. 30. 5. 2.
Kræftudvalg 2. 7. 4. 25.
Sundhedskoordinationsudvalget 5. 25.
Kommunekontaktudvalg 22. 14.
Praksisplanudvalget 5. 8. 25.
Patientinddragelsesudvalget 20. 5. 23.
Se forrige måneder Se næste måneder