Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Politisk kalender

Find dagsordner, beslutninger og regionsråds-tv ved at klikke på de enkelte mødedatoer.
Bemærk: Det er kun regionsrådsmøderne, der bliver optaget på video. Første møde, der blev optaget, fandt sted den 22. maj 2012.

Foreløbig mødeplan for 2014 blev vedtaget af det nuværende regionsråd på mødet den 18. juni 2013. Den endelige mødeplan, inkl. møder i de øvrige politiske mødefora vil blive udarbejdet primo 2014.
Kommende møde Dagsorden Beslutninger Møde aflyst
2014
  AprilMajJuniJuliAugustSeptember
Regionsrådet 8. 13. 17. 19. 23.
Forretningsudvalget 1. 6. 3. 10. 12. 16.
Sundhedskoordinationsudvalget 4.
Sundhedsudvalg 22. 20.
Psykiatriudvalg 22. 20.
Udvalg vedrørende tværsektorielt samarbejde 22. 20.
Erhverv- og vækstudvalg 29. 27.
Miljø og trafikudvalg 29. 27.
IT- og afbureaukratiseringsudvalg 29. 27.
Kræftudvalg 22. 20.
Se forrige måneder Se næste måneder