Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Politisk kalender

Find dagsordner, beslutninger og regionsråds-tv ved at klikke på de enkelte mødedatoer.
Bemærk: Det er kun regionsrådsmøderne, der bliver optaget på video. Første møde, der blev optaget, fandt sted den 22. maj 2012.

Kommende møde Dagsorden Beslutninger Møde aflyst
2015
  FebruarMartsAprilMajJuniJuli
Regionsrådet 3. 6. 10. 14. 19. 16.
Forretningsudvalget 6. 3. 7. 12. 9.
Sundhedsudvalg 17. 17. 28. 26.
Psykiatriudvalg 17. 17.
Udvalg vedrørende tværsektorielt samarbejde 17. 17. 28. 26.
Erhverv- og vækstudvalg 24. 24. 5. 2.
Miljø og trafikudvalg 24. 24. 5. 2.
It- og afbureaukratiseringsudvalg 24. 24. 5. 2.
Kræftudvalg 17. 17. 28. 26. 26.
Sundhedskoordinationsudvalget 13.
Kommunekontaktudvalg 23.
Praksisplanudvalget 20. 13. 22.
Patientinddragelsesudvalget 19. 25. 4. 24.
Se forrige måneder Se næste måneder