Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Politisk kalender

Find dagsordner, beslutninger og regionsråds-tv ved at klikke på de enkelte mødedatoer.
Bemærk: Det er kun regionsrådsmøderne, der bliver optaget på video. Første møde, der blev optaget, fandt sted den 22. maj 2012.

Kommende møde Dagsorden Beslutninger Møde aflyst
2015
  JanuarFebruarMartsAprilMajJuni
Regionsrådet 3. 10. 14. 19. 16.
Forretningsudvalget 27. 3. 7. 12. 9.
Sundhedsudvalg 13. 17. 17. 28. 26.
Psykiatriudvalg 13. 17. 17.
Udvalg vedrørende tværsektorielt samarbejde 13. 17. 17. 28. 26.
Erhverv- og vækstudvalg 20. 24. 24. 5. 2.
Miljø og trafikudvalg 20. 24. 24. 5. 2.
It- og afbureaukratiseringsudvalg 20. 24. 24. 5. 2.
Kræftudvalg 13. 17. 17. 28. 26. 26.
Sundhedskoordinationsudvalget 30. 13.
Kommunekontaktudvalg 23.
Praksisplanudvalget 30. 20. 13. 22.
Patientinddragelsesudvalget 12. 19. 25. 4. 24.
Se forrige måneder Se næste måneder