Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Politisk kalender

Find dagsordner, beslutninger og regionsråds-tv ved at klikke på de enkelte mødedatoer.
Bemærk: Det er kun regionsrådsmøderne, der bliver optaget på video. Første møde, der blev optaget, fandt sted den 22. maj 2012.

Mødeplan for 2014 blev vedtaget af regionsrådet på mødet den 21. januar 2014. Mødeplanen for de øvrige politiske mødefora vil blive offentliggjort løbende.
Kommende møde Dagsorden Beslutninger Møde aflyst
2014
  AprilMajJuniJuliAugustSeptember
Regionsrådet 8. 13. 17. 19. 23.
Forretningsudvalget 1. 6. 3. 10. 12. 16.
Sundhedsudvalg 22. 20.
Psykiatriudvalg 22. 20.
Udvalg vedrørende tværsektorielt samarbejde 22. 20.
Erhverv- og vækstudvalg 29. 27.
Miljø og trafikudvalg 29. 27.
IT- og afbureaukratiseringsudvalg 29. 27.
Kræftudvalg 22. 20.
Praksisplanudvalget
Sundhedskoordinationsudvalget 4.
Se forrige måneder Se næste måneder