Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Sundhedskoordinationsudvalget

Regionsrådet har i overensstemmelse med sundhedsloven og i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen nedsat et sundhedskoordinationsudvalg. 

Sundhedskoordinationsudvalget skal arbejde med den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet og med indsatsen for sammenhæng imellem sundhedssektoren og tilgrænsende sektorer.

Sundhedskoordinationsudvalget består af 5 medlemmer udpeget af regionsrådet, 5 medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden og 2 medlemmer udpeget af Praksisudvalget for Almen Praksis i Region Hovedstaden.
Webredaktør
Frits Ripperger
Email:82YrT5.OM3Xm54Lyn0O@RYayvjE.dk