Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

EU-strukturfonde

Socialfonden og Regionalfonden er begge EU-strukturfonde. De giver tilskud til udviklingsprojekter, der styrker regionens konkurrenceevne og beskæftigelse. Også Den konkurrenceudsatte pulje og Interreg-programmet er del af strukturfonds-programmet.
Socialfonden og Regionalfonden skal underbygge erhvervsudviklingsstrategien
Vækstforum Hovedstaden afgør, hvilke projekter der skal modtage støtte. Projekterne skal dog også til endelig godkendelse i Erhvervsstyrelsen.

Vækstforum prioriterer markante strategiske satsninger, som bidrager til at sætte handling bag ordene i regionens erhvervsudviklingsstrategi.
 
Se mere  om strukturfondene på Vækstforums hjemmeside


Læs mere om erhvervsudviklingsstrategien  2011-2013


Hvem kan søge social- og regionalfondsmidler? 
De typiske ansøgere til social- og regionalfondsmidler er aktører og netværk, som eksempelvis offentlige myndigheder, videns- eller uddannelsesinstitutioner, fonde, brancheorganisationer og private virksomheder.

Ansøgning sker efter dialog med Vækstforums sekretariat.

Læs hvordan du søger EU Socialfond og  EU Regionalfond


Den konkurrenceudsatte pulje
Danmarks Vækstråd udvælger og udbyder årligt temaer for denne pulje, som skal bidrage til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Danmark. 

Interreg-programmet
Programmet giver mulighed for at få medfinansieret projekter, der går på tværs af landegrænser. Interreg-programmet adskiller sig fra de to andre strukturfonde ved, at Interreg-projekter skal være offentligt medfinansieret – af stat, regioner, kommuner, universiteter eller lignende. Yderligere skal projektresultaterne være offentlige og omkostningsfrit tilgængelige.

Øresundsregionale projekter kan opnå støtte under Interreg IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet.

Det er ikke Vækstforum, men  forvaltningsmyndigheden for hele programmet, der udbetaler EU-støtten til projekterne.

Forvaltningsmyndigheden holder til i Malmø, mens Interreg-programsekretariatet, der servicerer projektansøgere i øresundsregionen, holder til i København.

Læs hvordan Interreg IV A programmet søges
Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk