Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Om screenings-programmet

Her kan du læse om sikringen af kvaliteten i screeningsprogrammet.

Mammografibilleder og kliniske oplysninger vurderes ved udredning af patienterne

Kvalitetssikring af screeningsprogrammet


Mammografiscreening er et tilbud til kvinder uden symptomer fra brysterne. Målet med screeningstilbuddet er lavere brystkræftdødelighed (og -sygelighed). For at opnå det er en høj professionel og organisatorisk standard i løbet af hele screenings-programmet, og der sikres en optimal behandling.

Et velorganiseret screeningsprogram med veluddannet personale er centralt for at opnå og vedligeholde en høj standard. Dette sikres gennem en løbende kvalitetssikring af alle dele af screeningsprogrammet og af behandlingsforløbet.

Resultater og tal

I Region Hovedstaden opgøres alle resultater af screeninger. Af rapporten om 2. screeningsrunde (2010-2012) fremgår det, at der er foretaget 134.943 screeningsundersøgelser. Tallene viser, at screeningsprogrammet finder et stort antal cancere. Både procenten af kvinder genindkaldt til udredning for kræft, og kvinder genindkaldt på grund af teknisk utilstrækkelig undersøgelse ligger på et passende niveau i forhold til internationale anbefalinger. Deltagelsesprocenten varierer i regionen fra 70% til 82%. Du kan læse mere om rapportens resultater fra 2. screeningsrunde her.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Kvinderne er meget tilfredse med screeningsprogrammet og har mange positive kommentarer. Det fremgår af den seneste brugertilfredshedsundersøgelse fra november - december 2011. 85 % af kvinderne kommer til screening uden ventetid eller med 1-10 minutters ventetid.