Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Hvem må se din elektroniske journal?

Hvem må hente oplysninger om dit helbred fra elektroniske systemer?

Når du er i et behandlingsforløb, kan praktiserende læger, speciallæger, læger på hospitaler og i psykiatrien samt andre sundhedspersoner, som deltager i den aktuelle behandling af dig, indhente de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen.

Du har ret til at frabede dig, at oplysningerne indhentes.

Elektronisk journal, e-journal på sundhed.dk
Fra 1. oktober 2008 og fremefter overføres dine journaldata vedrørende hospitalsbehandling eller psykiatrisk behandling til e-journalen, som er en national elektronisk journal oprettet på www.sundhed.dk.

Praktiserende læger, speciallæger, læger på hospitaler og i psykiatrien samt andre sundhedspersoner kan herfra indhente de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med en aktuel behandling af dig.

Du kan frabede dig, at den behandlende læge eller anden behandlende sundhedsperson indhenter journaldata fra e-journalen.
Du kan selv se dine journaldata på adressen www.sundhed.dk, hvis du har NemID eller en digital signatur. Oplysningerne er tilgængelige for dig 14 dage efter registreringen.

Registrering af sundhedspersoners indhentning af elektroniske oplysninger
Sundhedspersoners indhentning af dine oplysninger registreres altid elektronisk. Indhentes dine oplysninger via sundhed.dk, kan du her ved brug af NemID eller digital signatur se, hvem der har indhentet hvilke oplysninger og hvornår. Regionen kontrollerer ved stikprøver, at indhentningen af oplysninger har været berettiget.

Klage
Du kan klage, hvis du mener, at en sundhedsperson uberettiget har indhentet eller videregivet oplysning om dig i de elektroniske systemer.

Du kan vælge mellem at klage over behandlingsstedet til Patientombuddet eller over konkrete sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Du skal klage skriftligt inden 2 år efter, at du er blevet bekendt med det eller burde være blevet det, dog senest 5 år efter det skete.

Hvis du har NemID, kan du klage elektronisk på www.Patientombuddet.dk. Her er også et klageskema, som du kan udskrive, udfylde og sende med post til Patientombuddet. Klageskemaerne kan bruges både til Patientombuddet og til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

 Du kan læse mere om emnet i:
Webredaktør
Pia Kofoed
Email:8VH.FD7n9U@IVlE77W.dk