Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Information om tid og sted for behandling

Henvisning til undersøgelse og behandling

For at blive behandlet på et hospital/et psykiatrisk center skal du henvises fra en praktiserende læge eller speciallæge.
 
Indkaldelsesbrevet
Senest 8 hverdage efter at hospitalet/Region Hovedstadens Psykiatri har modtaget henvisningen fra din læge, skal du oplyses om:

  • dato og sted for undersøgelse eller behandling
  • vi kan undersøge og/eller behandle dig henholdsvis inden for 2 eller 1 måned ved fysisk sygdom eller 2 måneder ved psykisk sygdom
  • at du har ret til at vælge andre offentlige hospitaler/et andet psykiatrisk center i Region Hovedstadens Psykiatri
  • at du har ret til at vælge et privat behandlingssted, hvis vi ikke kan tilbyde dig behandling inden for henholdsvis 2 eller 1 måned ved fysisk sygdom eller 2 måneder ved psykisk sygdom
  • at vi tilbyder dig henvisning til et andet sted
  • ventetiderne på regionens egne og andre regioners hospitaler psykiatriske centre samt eventuelle privathospitaler/privatklinikker (private aftalesygehuse)
  • hvor du kan henvende dig for at få oplysninger om antal behandlinger, der foretages på de offentlige hospitaler/psykiatriske centre samt eventuelle privathospitaler/privatklinikker (private aftalesygehuse).
Du skal henvende dig til regionens Enhed for Patientvejledning, hvis du ønsker at blive behandlet et andet sted med kortere ventetid. Enheden kan også oplyse dig om ventetider på behandling i hele landet.

Klageadgang
Du kan klage til Patientombuddet, hvis du ikke får disse oplysninger fra hospitalet/Region Hovedstadens Psykiatri inden for 8 hverdage.
Du skal indgive din skriftlige klage over, at du ikke har fået oplysningerne inden for 8 hverdage til Patientombuddet. Klagefristen er 4 uger og regnes normalt fra det tidspunkt, hvor du er blevet vejledt om eller i øvrigt blev opmærksom på din klagemulighed.
Patientombuddet kan i øvrigt, hvis der er særlige grunde, behandle din klage efter de 4 ugers udløb.

Hvis du har NemID, kan du skrive og klage elektronisk på www.Patientombuddet.dk. Her er også et klageskema, som du kan udskrive, udfylde og sende med post til Patientombuddet.

Du kan læse mere om emnet i:
Webredaktør
Pia Kofoed
Email:8VH.FD7n9U@IVlE77W.dk