Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Tolkebistand

Har du brug for en tolk?

Er det nødvendigt for din behandling, kan du få en tolk stillet til rådighed. Det er personalet, der afgør, om du har brug for en tolk. Det er også personalet, der kontakter tolken. Du skal ikke betale for det.

Klage
Du kan klage til Patientombuddet over afgørelser om tolk. Fx hvis du mener, at du har behov for tolk, og personalet er uenig.

Hvis du har NemID, kan du skrive og klage elektronisk på www.Patientombuddet.dk. Her er også et klageskema, som du kan udskrive, udfylde og sende med post til Patientombuddet.

Du skal klage inden 4 uger efter, at du har fået afgørelse eller er blevet opmærksom på din mulighed for at klage. Patientombuddet kan i særlige tilfælde behandle din klage efter de 4 ugers udløb. Det kan fx være….

Love og bekendtgørelser

Webredaktør
Center for Sundhed
Email:Dig.FLH@6MOXE5C.dk