Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Organdonation

Hvem tager stilling til organdonation?

Hvis en patient bliver erklæret hjernedød på et hospital, vil lægen i nogle tilfælde bede de nærmeste efterladte pårørende om tilladelse til at anvende ét eller flere organer fra afdøde til transplantation.

Organdonation kræver samtykke
Lægerne skal have tilladelse fra enten den afdøde selv eller fra de nærmeste efterladte pårørende for at udtage et organ til transplantation. Tilladelsen kan enten være et skriftligt samtykke, ved at patienten har tilmeldt sig Donorregisteret, eller en tilladelse fra nærmeste efterladte pårørende.

Nærmeste efterladte pårørende kan ikke modsætte sig en evt. organdonation, hvis afdøde skriftligt har truffet bestemmelse herom, medmindre afdøde har bestemt, at indgrebet forudsætter de nærmeste efterladte pårørendes accept.

Sådan gør du

Du kan vælge at donere ét eller flere organer. Du kan også vælge at nedlægge forbud mod, at der udtages organer.

Ændre din registrering
Du kan ændre din registrering i Donorregisteret på samme måde som ved tilmelding. Vil du slettes helt af registeret, kan du gøre det ved at skrive et brev til:

Donorregisteret
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Klage
Du kan som nærmeste pårørende klage til Patientombuddet, hvis du mener at sundhedspersonalet ikke har respekteret afdødes eller nærmeste pårørendes tilladelse.

Du skal klage skriftligt inden 2 år efter, at du er blevet bekendt med det eller burde være blevet det, dog senest 5 år efter det skete.

Hvis du har NemID, kan du skrive og klage elektronisk på www.Patientombuddet.dk. Her er også et klageskema, som du kan udskrive, udfylde og sende med post til Patientombuddet.

Du kan læse mere om emnet i
Webredaktør
Pia Kofoed
Email:8VH.FD7n9U@IVlE77W.dk