Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Ret til information

Du har ret til information
I forbindelse med behandling på et hospital/et psykiatrisk center har du ret til at blive grundigt informeret om din sygdom og behandling. Det er et krav, at informationen gives individuelt og i et sprog, du forstår.

Du skal bl.a. have information om:
  • hvad du fejler
  • hvilke behandlingsmuligheder, der findes
  • hvilke mulige komplikationer og bivirkninger der kan være ved en undersøgelse eller en behandling
  • hvilke muligheder der er for at forebygge og pleje
  • hvilke konsekvenser det kan have, hvis du ikke ønsker behandling
  • det forventede resultat af behandlingen.

Retten til information gælder fra første kontakt med hospitalet/Region Hovedstadens Psykiatri.
Vi opfordrer dig til at spørge, hvis du ikke forstår den information, du får – eller hvis du ønsker flere oplysninger.

Hvis der er oplysninger om din helbredstilstand, du ikke ønsker at vide, kan du sige nej til at få dem.

Klage
Du kan klage, hvis du mener, at du ikke har fået information om dit helbred, behandlingsmuligheder, risiko for komplikationer og de andre forhold omkring din behandling.

Du kan vælge mellem at klage over behandlingsstedet til Patientombuddet eller over konkrete sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Du skal klage skriftligt til Patientombuddet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn inden 2 år efter, at du er blevet bekendt med forholdet eller burde være blevet det, dog senest 5 år efter forholdet fandt sted.

Hvis du har NemID, kan du klage elektronisk på www.Patientombuddet.dk. Her er også et klageskema, som du kan udskrive, udfylde og sende med post til Patientombuddet. Klageskemaerne kan bruges både til Patientombuddet og til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal også sendes til Patientombuddet.

Du kan læse mere om emnet i
Webredaktør
Pia Kofoed
Email:8VH.FD7n9U@IVlE77W.dk