Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Selvbestemmelse og samtykke

Du bestemmer selv – dit samtykke

Du bestemmer (giver dit samtykke til) om en tilbudt undersøgelse eller behandling skal sættes i gang. Det gælder også, selv om der ikke findes andre muligheder for behandling. Desuden kan du på et hvilket som helst tidspunkt kræve, at en behandling skal ophøre.

Hvis lægen ændrer behandlingen, har du krav på at blive informeret. Desuden skal lægen bede om dit samtykke til den ændrede behandling. Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre enten mundtligt eller skriftligt. Lægen vil i det tilfælde tale med dig igen og eventuelt aftale en anden behandling.

Børn og unge
Retten til selv at bestemme og give samtykke gælder fra du er 15 år. Hvis du er mellem 15 og 17 år, kan du selv give samtykke til behandling. Normalt får dine forældre også informationerne og bliver inddraget i din stillingtagen til behandlingen. I særlige situationer kan informationen til dine forældre dog begrænses af hensyn til dig.
Hvis lægen vurderer, at du ikke alene kan træffe beslutning om behandlingen, er det dine forældre eller den af dine forældre, der har forældre- myndigheden, der giver samtykke på dine vegne.

Hvis du er under 15 år, er det dine forældre eller den af dine forældre, der har forældremyndigheden, som giver det endelige samtykke. Men du har krav på at få information og på at blive inddraget.

Læs mere her


Akut behandling uden samtykke
I særlige situationer kan lægen behandle dig uden at have dit samtykke. Det gælder fx i livstruende situationer, hvor øjeblikkelig behandling af dig er påkrævet, og hvor du ikke er i stand til at tage stilling til eller give samtykke til behandlingen.

Hvis du ikke selv kan give samtykke
I så høj grad som det er muligt, skal du involveres i beslutninger om undersøgelser og behandling.

Men hvis du ikke selv er i stand til at give dit samtykke, fx ved bevidstløshed, svær hukommelses-svækkelse, svær demens eller psykose, skal en anden person have informationer om dit helbred og give samtykke på dine vegne.

Normalt er det dine nærmeste pårørende, der træder til og giver samtykke – dvs. din ægtefælle, samlever, voksne børn eller andre slægtninge. Det behøver dog ikke være et familiemedlem. Det kan også være en anden person, som du er særligt knyttet til. Det vurderes af sundhedspersonen i hvert enkelt tilfælde.

I tilfælde, hvor du ikke har nærmeste pårørende eller værge, kan behandlingen gennemføres, hvis en sundhedsperson med faglig indsigt på området, som ikke tidligere har deltaget i eller skal deltage i din behandling, er enig heri.

Særlige situationer
Hvis du er uafvendeligt døende, kan du afvise behandling, der kun udskyder dødens indtræden.
Hvis du i denne situation ikke længere er i stand til at fortælle, hvad du ønsker, kan sundhedspersonen undlade eller fortsætte livsforlængende behandling.
Du har desuden ret til at få smertestillende, beroligende eller lignende lægemidler, som er nødvendige for at lindre din tilstand, også selv om dette kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet.

Lægen skal respektere, hvis du har oprettet et livstestamente, hvor du har givet udtryk for, at du ikke ønsker behandling, hvis døden er uafvendelig.

Klage
Du kan klage, hvis du mener, at din ret selv at bestemme og reglerne om samtykke ikke er blevet overholdt.

Du kan vælge mellem at klage over behandlingsstedet til Patientombuddet eller over konkrete sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Du skal klage skriftligt til Patientombuddet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn inden 2 år efter, at du er blevet bekendt med forholdet eller burde være blevet det, dog senest 5 år efter forholdet fandt sted.

Hvis du har NemID, kan du klage elektronisk på www.Patientombuddet.dk. Her er også et klageskema, som du kan udskrive, udfylde og sende med post til Patientombuddet. Klageskemaerne kan bruges både til Patientombuddet og til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal også sendes til Patientombuddet.

Du kan læse mere om emnet i:
Webredaktør
Pia Kofoed
Email:8VH.FD7n9U@IVlE77W.dk