Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Rapporter en utilsigtet hændelse

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en patient bliver skadet eller udsat for en risiko for skade.


Siden 1. september 2011 har det været muligt for patienter og pårørende at rapportere sådan en utilsigtet hændelse på Dansk Patientsikkerheds Database.

Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

At du har været udsat for en utilsigtet hændelse betyder, at du som patient eller pårørende har oplevet brist eller mangler i sikkerheden, som førte til, at du eller din pårørende blev skadet eller udsat for en risiko for skade.

Det har stor betydning, at du som patient eller pårørende rapporterer, hvad du har oplevet, så sundhedsvæsenet kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme. 

Find skemaet til rapportering på Dansk Patientsikkerheds database (www.dpsd.dk/rapportering).

Rapporterede hændelser fra patienter og pårørende går automatisk til den/de personer, der i forvejen modtager rapporterede hændelser fra sundhedspersonalet. Alle rapporterede hændelser bliver modtaget og gennemgået på samme måde som rapporterne fra de sundhedsprofessionelle.

Læs mere i folderen "Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt", udgivet af Patientombuddet.

Eksempler på utilsigtede hændelser:

Du får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl.

Du falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet.

Du får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk.

Du bliver glemt på et toilet, fordi der er sket en misforståelse.

Du får forsinket behandling, fordi henvsningen fra din praktiserende læge ikke er nået frem til rette modtager.

Webredaktør
Mette Kofod Kahr
Email:8zrkT37Actfw52Vf@aOQstKm.dk