Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Praksisplan speciallæger

På denne side kan praksisplanen for speciallægehjælp hentes.
Praksisplan for speciallægehjælp
Plan for speciallægehjælp omhandler tilrettelæggelse af tilbuddet om speciallægehjælp til borgere i Region Hovedstaden. Planen beskriver hvordan man sikrer en lige og ensartet adgang for borgerne i regionen til speciallægehjælp, hvordan man styrker samarbejdet mellem sektorer i sundhedsvæsenet og hvordan der fremtidigt skal arbejdes med kvalitetsudvikling af tilbuddet. Plan for speciallægehjælp 2008-2011 samt tilhørende bilag kan hentes i højre side af denne netside.

Kapacitetsplan for Speciallægehjælp
Regionsrådet godkendte i august 2012 kapacitetsplan for speciallægehjælp som opfølgning på praksisplanen. Planen kan hentes i højre side af denne netside.

Ny praksisplan
Der forventes vedtaget en ny praksisplan med udgangen af 2013. Den nye praksisplan indeholder planlægning vedr. både kapacitet og udvikling, og den vil derfor afløse begge de nugældende planer. Herudover er den nye praksisplan en samlet plan for hele speciallægepraksissektoren, og afløser derfor samtlige delplaner for specialerne.

En samlet rapport på speciallægernes besvarelser findes her.

Kapacitetsplan 2012 for speciallægepraksis er ved at være færdigredigeret.

Indtil da kan du se den her