Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Sundhedsplan

Den regionale sundhedsplan er udformet som en sammenhængende statusredegørelse for regionens planer og strategier på sundhedsområdet fra 2014 -17.
Sundhedsplanen er et lovkrav. Den indeholder en beskrivelse af regionens samlede opgavevaretagelse på sundhedsområdet, herunder de væsentligste planer og strategier
med vægt på de principper og udviklingstendenser, som de bygger på.

Samtidig gives en overordnet status på implementeringen af de væsentligste planer på sundhedsområdet og afslutningsvis beskrives, hvilke fokusområder der er de kommende år.

Proces
Forslag til sundhedsplanen var i høring i foråret 2013.

Regionsrådet vedtog planen den 14. maj 2013.
 
Sundhedsplanen afløser den tidligere Sundhedsplan fra 2009:


Yderligere information
Enhed for Hospitalsiplanlægning
Rikke Ørtved, rikke.oertved@regionh.dk, tlf. 38 66 60 20
Thomas Pihl, thomas.pihl@regionh.dk, tlf. 38 66 60 23