Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Fysioterapi

Læs om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi, henvisning og tilskud. Genvej til liste over fysioterapeuter.

Hænder behandler ryg Foto:Colourbox

Fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi

Fysioterapi er behandlingsmetoder og aktiviteter, der påvirker kroppen og derved hjælper den enkelte til at fungere bedst muligt, f.eks. ved at mindske/fjerne smerter og hævelser, øge bevægelighed i led, løsne fastlåste muskler og styrke svage muskler, øge kropsbevidsthed og kropsfunktion.

 

I fysioterapi indgår en række forskellige behandlingsteknikker med eller uden brug af apparatur. De fysioterapeutiske behandlinger bygger på viden om de neuromuskulære, biomekaniske og psykomotoriske sammenhænge i kroppen.

 

Fysioterapeuten foretager en relevant  fysioterapeutisk undersøgelse. Herudfra tilrettelægges behandlingen individuelt efter den enkelte patients tilstand, problemer og behov i samarbejde med patienten og den henvisende læge.

 

Behandlinger kan alene udføres af autoriserede fysioterapeuter efter lægehenvisning som led i sygdomsbehandling.

 

Henvisningskriterier
Der kræves henvisning til personer omfattet af gruppe 1 og 2-sikrede. Det er den praktiserende læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en fysioterapeut.

Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut med overenskomst, eller tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som kommunen eventuelt har etableret ved egne eller private institutioner. Desuden kan du i et vist omfang også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi på andre kommuners institutioner, jf. de ministerielt fastsatte regler om patienternes valgmuligheder.

 

Tilskud til behandlingen
Fra det offentlige gives tilskud til behandlingen, som udgør ca. 39% af det fulde honorar, det resterende beløb udgør patientandelen. Gruppe 1-sikrede skal benytte en fysioterapeut med overenskomst for at få tilskud.

 

Særligt for vederlagsfri fysioterapi

Det offentlige betaler for den udførte behandling i henhold til overenskomsten (vederlagsfri for patienten).

 

Overenskomsten omfatter personer i henhold til Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vejledning og retningslinjer for vederlagsfri fysioterapi senest beskrevet i ”Vederlagsfri fysioterapi  til personer med 1)Svært fysisk handicap og 2)Funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, Sundhedsstyrelsen 2008”

 

For yderligere oplysninger henvises til bopælskommunen.

 

Valg af fysioterapeut
Du kan frit vælge mellem fysioterapeuter i hele landet og ligeledes et eventuelt kommunalt tilbud for så vidt angår vederlagsfri fysioterapi. Bemærk, at fysioterapeuten skal have overenskomst med regionerne, for at behandlingen er tilskudsberettiget.

Til brug for patienternes valg af fysioterapeut skal region/kommunerne i regionen udarbejde en skriftlig fortegnelse over de praktiserende fysioterapeuter herunder adgangs- og indretningsmæssige forhold vedrørende kliniklokaler tilgodeser bevægelses-hæmmede patienter.

 
Find fysioterpeuter i Region Hovedstaden
Fortegnelse over hvilke fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomsten er tilgængelig på www.sundhed.dk, hvor der ligeledes er oplysning om holdtræningsfaciliteter og evt. mulighed for bassintræning. Gå til Find Behandler på sundhed.dk

Mere information:

Webredaktør
Center for Sundhed
Email:Dig.FLH@6MOXE5C.dk