Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Speciallæger

Se, hvordan du får speciallægehjælp. Læs om henvisningsregler, særlige behandlinger og tilskud. Genvej til liste over speciallæger.

Speciallæge i sin klinik
Foto: Colourbox

Speciallæger
Sikringsgruppe 1:
Regionen yder gratis behandling hos praktiserende speciallæge til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, når behandlingen sker efter henvisning fra den alment praktiserende læge.

Sikringsgruppe 2:
Til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 2, ydes der tilskud til praktiserende speciallæge med samme beløb, som afholdes for tilsvarende lægehjælp til personer i sikringsgruppe 1. Der kræves ingen henvisning, men en del af honoraret betales af patienten selv.

Særligt om røntgenundersøgelser
Vær opmærksom på, at der i forhold til røntgenundersøgelser skal foreligge en henvisning for alle patienter herunder også patienter omfattet af sikringsgruppe 2 for at radiologen kan vurdere berettigelsen af røntgenundersøgelsen i forhold til strålerisikoen.

Henvisningskriterier
Det er den alment praktiserende læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge.
Lægen udfærdiger en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med, at du bestiller tid hos speciallægen.

Bemærk, at øjenlæger og - øre-, næse- og halslæger er undtaget herfor. Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden en henvisning. 

Valg af speciallæge
Ofte vil den henvisende læge foreslå en speciallægeklinik, men dette er kun vejledende. Det er en patientrettighed frit at kunne vælge den speciallæge, som man ønsker, og der er dermed mulighed for bl.a. at søge hen til klinikken med den korteste ventetid. Du kan også frit vælge blandt landets speciallæger.

Du kan også vælge en speciallæge uden overenskomst med det offentlige, men så er behandlingen ikke gratis.

Bemærk, i de tilfælde der er tale om lokalaftaler om særlige behandlinger (se efterfølgende afsnit) er det et krav, at behandlingen foregår hos en speciallæge i egen bopælsregion.

Særlige behandlinger
Region Hovedstaden har indgået en række lokalaftaler med enkelte eller grupper af praktiserende speciallæger om at udføre særlige behandlinger. Særlige behandlinger kan fx være sterilisation.

Her kan du se en oversigt over, hvilke behandlinger, der tilbydes, og hvilke speciallæger, der er tilsluttet de enkelte aftaler.

Find speciallæger i Region Hovedstaden
Gå til Find Behandler på sundhed.dk

Mere information:

Webredaktør
Center for Sundhed
Email:Dig.wj3G9Y-sF1-Tp7NnOW@irSuzzG.dk