Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Voksentandpleje

Om valg af tandlæge hvis du er over 18 år. Genvej til liste over tandlæger. Se tilskudsregler og en vejledning omkring priser.


Foto: Colourbox


Voksentandpleje
18 årige og derover kan frit vælge, hvilken tandlæge, de ønsker at benytte.

Bemærk, at tandlægen skal have tiltrådt tandlægeoverenskomsten med regionerne for at denne kan gøres gældende; herunder retten til tilskud til behandling, og adgangen til at klage over en tandlæge til regionerne.

Alle behandlinger er dog ikke tilskudsberettiget. Se hvilke behandlinger der ydes tilskud til længere nede på siden.

Tilskud til behandling hos tandlæger med overenskomst med regionerne
Tilskuddet varierer afhængigt af hvilken undersøgelse eller behandling, der er tale om.

For de fleste ydelsers vedkommende er der fastsat en fast patientandel samt fast tilskud. Dog er der for nogle ydelser aftalt et frit tandlægehonorar med et fast tilskud. I disse tilfælde er tandlægen forpligtet til at orientere dig om prisen.

Der ydes offentligt tilskud til eksempelvis:

  • Undersøgelser
  • Kontrolbesøg efter visse behandlinger
  • Tandrensninger
  • Fyldninger (der er dog nogle fyldninger der ikke ydes tilskud til) 

Der ydes ikke offentligt tilskud til eksempelvis:

  • Røntgenbilleder
  • Bedøvelse
  • Broer
  • Kroner
  • Implantater
  • Proteser 

Oversigt over priser
På Tandlægeforeningens web, www.tandlaegeforeningen.dk finder du en oversigt over priserne på de ydelser, der ydes tilskud til. Du kan endvidere se, hvor meget du selv skal betale, hvor meget tilskud det offentlige yder, og hvad tandlægens samlede honorar er.

Synlige priser
Desuden bestemmer overenskomsten f.eks., at tandlægen synligt i klinikken skal have lister over de priser, tandlægen selv må fastsætte.


Find tandlæger i Region Hovedstaden
Gå til Find Behandler på sundhed.dk

Mere information:

Webredaktør
Center for Sundhed
Email:Dig.FLH@6MOXE5C.dk