Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Kræftbehandling i Region Hovedstaden

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om kræftbehandling.

Formålet med aftalerne er at sikre, at patienter med kræft eller med begrundet mistanke om kræft udredes og behandles uden unødig ventetid.

I forlængelse af aftalerne er der i løbet af 2008 formuleret og implementeret nationale "pakkeforløb" indenfor alle kræftformer. Formålet med pakkeforløbene er at beskrive en hensigtsmæssig organisering af patientforløbene, så patienterne kan tilbydes optimal udredning og behandling uden ventetid.

Kræftpakkeforløbene blev udarbejdet og implementeret over forholdsvis kort tid i løbet af 2008. De har således gennemgået en udviklingsproces, som har resulteret i et behov for at se på tværs af pakkeforløbene og skabe nogle ensartede rammer. Derfor har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med relevante kliniske faggrupper udarbejdet reviderede udgaver af kræftpakkeforløbene. Revisionen af kræftpakkerne har ikke medført ændringer i det sundhedsfaglige indhold i pakkeforløbene, revisionen omfatter udelukkende forløbstiderne.

I løbet af maj og juni 2009 vil alle pakkebeskrivelserne blive ajourført med de reviderede forløbstider, hvorefter de vil være tilgængelige på sundhedsstyrelsens hjemmesiden og denne hjemmeside.

Forløbstider i pakkeforløbene er servicemål. Region Hovedstaden arbejder intenst på at leve op til de krav, der er formuleret i pakkeforløbene. Men der kan være forløb, hvor normtiderne ikke kan efterleves, f.eks. på grund af manglende personaleressourcer. For uddybning af dette henvises til nedenstående status-redegørelse.

Bemærk venligst, at i hovedparten af pakkeforløbene er forløbstiden fra henvisningen er modtaget til udredningen igangsættes med de revidere forløbstider 3 hverdage (hvor det tidligere var 2 hverdage). Dvs der eksisterer ikke en generel 48-timers regel - hverken som hensigtserklæring eller behandlingsgaranti. For uddybning af forløbstiderne for de enkelte pakkeforløb henvises til de nationale pakkeforløbsbeskrivelser.


Status på kræftbehandlingen
Spørgeskemaer vedr. status for pakkeforløb for kræft