Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Kronisk sygdom

Kronisk sygdom for fagfolk.


 • Resultater fra overordnede evaluering

  Evalueringen af forløbsprogrammerne viser, at at forløbsprogrammerne har styrket indsatsen for patienter med KOL og Type 2-diabetes

 • Kurser i sundhedspædagogik

  Kurser i sundhedspædagogik for patientundervisere blev udviklet som en del af Region Hovedstadens Kronikerprogram, og er nu overgået til drift i HR og Uddannelse

 • Evalueringer og andre publikationer fra Kronikerprogrammet

  Kronikerprogrammet kørte i Region Hovedstaden i perioden 2010-2012. Programmet bestod af 18 projekter, som alle på forskellig vis fokuserede på at forbedre indsatsen over for regionens borgere med kronisk sygdom

 • Forløbsprogram for demens

  Læs om forløbsprogram for demens - og hent programmet

 • Forløbsprogram for type 2-diabetes

  Forløbsprogrammet for type 2-diabetes beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for alle voksne patienter med type 2-diabetes

 • Forløbsprogram for lænde-ryg

  Forløbsprogrammet for lænderyglidelser er udviklet, fordi en tidlig og koordineret indsats over for borgere med nyopståede lænderyglidelser, kan medvirke til at undgå, at borgeren får et unødigt langt kronisk forløb med smerter i ryggen

 • Forløbsprogram for hjerte-kar

  Forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats ved de to hyppigste kroniske hjertesygdomme: iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt

 • Forløbsprogram for KOL

  Forløbsprogrammet for KOL skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige indsatser til patienter med KOL

 • Om forløbsprogrammerne

  Forløbsprogrammerne er en udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området

 • Rehabilitering

  Her kan du bl.a. læse anbefalingerne for superviseret fysisk træning til mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjertekarsygdom, downloade testmanualer og se film om fysiske test

 • Rapport om kronisk sygdom

  På denne side kan du læse rapporten "Kroniske sygdomme - forekomst af kroniske sygdomme"

 • Sundheds- og forebyggelsestilbud (SOFT)

  På sundhed.dk kan du finde oversigt over sundheds- og forebyggelsestilbud (SOFT) fra kommuner og hospitaler i Danmark

 • Forløbsprogrammer

  Læs om de enkelte forløbsprogrammer: demens, diabetes type 2, KOL, hjerte-kar, muskel-skelet.

 • Udviklingsforum vedr. patientrettet forebyggelse

  Hent referater fra udviklingsforums møder

 • Strategi for kronisk sygdom

  Hent Region Hovedstadens strategi for kronisk sygdom.