Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Rapport om kronisk sygdom

På denne side kan du læse rapporten "Kroniske sygdomme - forekomst af kroniske sygdomme"
Rapporten er delt i 2
rapporten "Kroniske sygdomme - forekomst af kroniske sygdomme" er op delt i to dele.

Del 1: Kroniske sygdomme – hvordan opgøres kroniske sygdomme

Her er forekomsten af kronisk sygdom i regionen opgjort ved brug af både register- og spørgeskemadata og overensstemmelsen mellem disse metoder sammenlignes. 

Denne rapport er på 78 sider og kan downloades fra menuen til højre (metoderapport)

Del 2: Kroniske sygdomme – forekomst af kronisk sygdomme og forbrug af sundhedsydelser i Region Hovedstaden

Her beskrives den samlede forekomst og nye sygdomstilfælde for 11 kroniske sygdomme i perioden 2007 til 2009/2010. Endvidere beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med KOL, diabetes og hjertekarsygdom i kommuner og planlægningsområder. Rapporten i sin fulde længde
Den samlede rapport (pdf - åbnes i et nyt vindue) er på 524 sider. Registerrapporten er ikke egnet til print i sin fulde længde.

Rapporten opdelt i kapitler