Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Når man skal ansætte en overlæge

Her finder du "Vejledningen for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger", oversigt over faglige bedømmere samt en beskrivelse af vejledningens formål.
Formål med vejledningen

  • Erstatter den indtil d. 31. dec. 2006 gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen.
  • Beskriver, hvordan Region Hovedstaden håndterer den obligatoriske faglige bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger, når der skal ansættes overlæger i regionen.
  • Opererer inden for rammerne af de fælles principper for faglig bedømmelse, som er vedtaget af regionerne.
  • Er rettet mod den del af ansættelsesprocessen, som vedrører selve den faglige bedømmelse af ansøgernes kompetencer.

For så vidt angår den øvrige del af ansættelsesprocessen henvises der til de almindeligt gældende ansættelsesretslige regler på området.

Vejledningen skal

  • Sikre, at den ansatte overlæges kompetencer modsvarer de faglige kompetencekrav, som er knyttet til den pågældende stilling.
  • Medvirke til at sikre et højt fagligt niveau i overlægegruppen i Region Hovedstaden.
  • Skabe gennemskuelighed og ensartethed i bedømmelsen af ansøgernes faglige kompetencer.