Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Sikker mundtlig kommunikation

Op mod 70 % af alvorlige utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet skyldes helt eller delvist kommunikationsproblemer.

Da kommunikation foregår mellem mennesker og mennesker begår fejl, kan det ikke tages for givet at mundtlig kommunikation sker sikkert. Det er derfor vigtigt at personalet bliver bevidst om og erkender dette, og at man tilegner sig metoder til effektivt og præcist at modtage og videregive information.

Sikker Mundtlig Kommunikation fremmer teamets samarbejde.
  • Op mod 70% af alle alvorlige utilsigtede hændelser skyldes helt eller delvist probblemer i kommunikationen.
  • Mennesker begår fejl og sikker kommunikation kan ikke tages for givet - men det kan læres.
  • Siden 70'erne har man i luftfarten erkendt vigtigheden af Crew Ressouce Management - dvs. uddannelse og evaluering af personalet i kommunikation, samarbejde og teamledelse.
  • Erfaringer fra sundhedsvæsenet viser, at når man fokuserer på kommunikationen øges sikkerheden og arbejdsmiljøet bliver forbedret.

Kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Læringssæt: Sikker Mundtlig Kommunikation, 2008
Webredaktør
Mette Kofod Kahr
Email:8zrkT37Actfw52Vf@aOQstKm.dk