Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Sociale rammeaftaler

Kommunerne og regionen skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet.

Fra og med rammeaftale 2012 består de årlige rammeaftaler af en udviklingsaftale og en styringsaftale.

Det er ”Det Fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde” under kommunekontaktrådet, der står for selve udarbejdelsen af rammeaftalen.

Udviklingsaftalens formål er at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og pladser samt sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper med komplicerede problemer.

Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud i kommunerne og regionen, der er omfattet af rammeaftalen.

Rammeaftalen omfatter på det sociale og socialpsykiatriske område dels de tilbud som drives af regionen, dels de tilbud som kommunerne har overtaget. På specialundervisningsområdet omfatter den de tilbud, som regionen driver, eller som beliggenhedskommunen har valgt at overtage.

Kontaktforum
Til forberedelsen af de årlige Sociale rammeaftaler er der nedsat en kontaktforum med repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden. Kontaktforum står for samarbejdet omkring udarbejdelse af rammeaftalerne og nedsætter og følger op på de arbejdsgrupper, som er nedsat i forbindelse med rammeaftalerne.