Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Udviklingsforum vedr. patientrettet forebyggelse

Hent referater fra udviklingsforums møder

For at sikre den overordnede sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud er der i forbindelse med sundhedsaftalerne nedsat Udviklingsforum for patientrettet forebyggelse. Udviklingsforum for patientrettet forebyggelse refererer til den administrative styregruppe for sundhedsaftaler. Udviklingsforum har ingen selvstændige beføjelser i forhold til den enkelte kommune eller til regionen.

Udviklingsforum består af 14 medlemmer – 6 regionale repræsentanter og 8 kommunale repræsentanter.

Udviklingsforum har overordnet til opgave at udvikle den praktiske arbejdsdeling på alle relevante områder af den patientrettede forebyggelse samt udarbejde forslag til retningslinjer for den konkrete arbejdsdeling på de enkelte indsatsområder.

Kommissorium for udviklingsforum


Kontaktperson:

Line Sønderby Christensen, 3866 6106
line.soenderby.christensen@regionh.dk