Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Medicinanalyse

Region Hovedstaden har en førende position i landet i forhold til fremme af rationel anvendelse af medicin. I forbindelse med regionsdannelsen blev der etableret et omfattende system til at sikre ledelse og faglighed på området.

Medicinområdet er i konstant udvikling og der er i 2011 foretaget en grundig gennemgang af hele området med henblik på at justere og styrke systemet. Endvidere er der foretaget en omfattende analyse af forbruget af lægemidler i hospitalssektor og praksissektor.

Faglige eksperter og repræsentanter fra mange dele af den Region Hovedstaden har været involveret i den grundige gennemgang af området.

Som svar på udfordringerne i at stille ensartede krav til standardsortimentet, at sikre generel prioritering af overholdelsen af rekommandationslisterne samt at udnytte eventuelt potentiale af at have apoteksuddannede ansat i klinikken, anbefaler arbejdsgruppen en styrkelse af ledelse, faglighed og samarbejde.

Analysen præsenteres i to rapporter ”Analyse af Medicinområdet i Region Hovedstaden” og ”Analyse af forbruget af lægemidler i Region Hovedstaden”.

Læs den korte version af resultaterne af de to rapporter samt arbejdsgruppens anbefalinger.

Webredaktør
Line Jakobsen
Email:GVVL@39NgnYB.dk