Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Dialog om hospitalets placering

Hvor skal det nye hospital ligge?

Kommentarer og ideer fra borgerne
Som led i lokaliseringsprocessen vedr. det nye hospital, har alle intereesserede borgere haft mulighed for at skrive deres ideer og kommentarer til projektgruppen, som herefter har overleveret kommentarerne  til diverse myndigheder. Alle kommentarer er blevet samlet i en rapport. herefter blev de forskellige lokaliseringsmuligheder drøftet på et borgermøde 16. december 2010.

 


Høring om strategisk miljøvurdering
I løbet af  2011 vil den udvalgte placering "Vest 1" blive miljøvurderet, herunder vil der blive iværksat en høring.