Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Helende Arkitektur

Bevidstheden om de fysiske rammers påvirkning af helingsprocessen er øget markant gennem de seneste år. Forskningsresultater peger på, at arkitekturen kan understøtte lindring og helbredelse.
Region Hovedstadens målsætning vedrørende nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger er, at få etableret moderne, effektive og indbydende rammer for behandling af patienter, samtidig med, at de ansatte har de bedst mulige rammer for udførelsen af deres opgaver. 

Samtidig skal den kommene projektkonkurrence om udformningen af byggeriet sikre, at de nye ramme opføres i en menneskelig skala, som harmonerer med det landskab hospitalet bliver en del af.
 
Målet forfølges blandt andet ved at anvende den nyeste viden om hvordan de fysiske rammer påvirker patienternes helingsproces.