Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Nyheder

Feltstudie på Hillerød Hospital

Studiet skal skabe viden om hvordan patienter og pårørende bruger og oplever hospitalets vente- og opholdsrum

Virksomhedspraktik
Antropolog Marie Bøttcher Christensen er i fire ugers virksomhedspraktik hos projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland for at udføre feltstudie på på Hillerød Hospital.

Fysiske rammer og oplevet kvalitet
Marie vil både observere og interviewe patienter og pårørende i de udvalgte vente- og opholdsarealer. På den måde undersøges sammenhængen mellem de fysiske rammer og den kvalitet patienter og pårørende selv oplever. 

Hensyn til patienter og pårørende
Marie vil forstyrre mindst muligt. Interviews vil være af kort varighed, ligesom hun naturligvis respekterer, hvis nogle ikke ønsker at deltage i interviews. Deltagelse er helt anonymt.

En del af planlægningen af Nyt Hospital Nordsjælland
Studiet indgår i forberedelsen af projektkonkurrencen om det nye hospital.


Her vil feltstudiet  foreløbig  foregå:

  • Kardiologisk ambulatorium
  • Ortopædkirurgisk ambulatorium
  • Nefrologisk ambulatorium
  • Mødestedet

For mere information, kontakt projektkontoret for Nyt hospital Nordsjælland på telefon 48 29 30 33.

Webredaktør
Louise jonsson
Email:G27k5o.SrWSR7X@AkhF0Gr.dk


Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: