Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Nyheder

Strategisk miljøvurdering af arealet ved Overdrevsvej bliver udvidet

Vi forventer at sende miljøvurderingen i offentlig høring i efteråret 2011.

Myndigheder og interessenter er blevet spurgt
I foråret 2011 udsendte Region Hovedstaden et scopingpaper til myndigheder og naboer ved Overdrevsvej. Scopingpaperet indeholdt oplæg til emner for strategisk miljøvurdering af det areal, hvor det nye hospital kan komme til at ligge.

De adspurgte myndigheder og naboer har nu afgivet deres svar. Herefter er emnerne for den strategiske miljøvurdering blevet bearbejdet og den praktiske del sat i gang.

Flere miljøundersøgelser
Scopingen har resulteret i, at den strategiske miljøvurdering bliver udvidet. Blandt andet vil der nu også blive foretaget feltundersøgelser af naturen i området, ligesom der bliver gennemført en undersøgelse af jordbundsforholdene.

Offentlig høring udsat
Udvidelsen af den strategiske miljøvurdering betyder ekstra tidsforbrug. Det betyder at vi ikke nå at færdiggøre den og sende den ud i løbet af sommeren 2011. Høringen vil blive udsendt omkring oktober.

Vores dialog med de involverede myndigheder og resultatet heraf er sammenfattet i et notat (se til højre).


 

Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: