Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
29-04-2009

Et første kig på fremtidens hospitaler i Region Hovedstaden

Pressemeddelelse: Onsdag præsenterede Region Hovedstaden en samlet plan for nybyggeri i sundhedsvæsnet.

Region Hovedstaden præsenterer for første gang en samlet plan for, hvordan der skal bygges nyt og bygges om for at rumme tidens og fremtidens store udfordring – et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Ambitioner for milliarder
Ambitioner for milliarder. Sådan lød overskriften, da Regionen Hovedstaden i dag præsenterede generalplanerne for fremtidens 12 hospitaler og for psykiatrien. I alt skal over 1 mio. nye m2 på hospitalerne nybygges, ombygges og renoveres til glæde for alle borgere og patienter i hovedstadsområdet.

30 mia. kr. over 12 år
"I dag løfter vi sløret for en samlet generalplan for ca. 30 mia. kr. over de næste 12 år. Planen omfatter nybyggerier på godt 275.000 m2 – svarende til 30 fodboldbaner - og viser, hvordan der kan bygges nyt og bygges om på hver enkelt af vores hospi­taler. Generalplanen dækker hele regionen, så uanset hvad man fejler, og hvor man bor, kan borgerne være sikre på at få en høj faglig kvalitet i behandlingen," siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Generalplaner for de næste 12 år
Hospitals- og psykiatriplanen fra 2007 omfatter investeringer for omkring 15 mia. kr. over ca. 5 år. For at kunne indfri planens ambitioner skal de fysiske rammer på hospitalerne forbedres, så de bliver i en høj og tidssvarende klasse. Generalplanerne er en yderligere konkretisering over de næste 12 år.

Investeringerne skal komme alle borgere til gode
Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen vurderer, at der ligger et investeringsbehov på godt 30 mia. kr., hvis hospitalerne skal være gearet til kunne håndtere fremtidige behandlings- og kapacitetsbehov. Men hun pointerer samtidig, at investeringerne skal komme alle borgere i regionen til gode.

Kræver større investeringer
"De første ca. 15 mia. kr. er der en politisk aftale om. De var med i regionsrådets ansøgning til regeringens Kvalitetspulje i august 2008," siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen og understreger, at hun deler regeringens ambition om et sundheds­væsen i verdensklasse, men at det kræver langt større investeringer fra regeringens side.

Nyt effektivt arbejdsflow
Generalplanen opererer med et samlet areal på godt 1 mio. nye m2, hvor der skal nybygges, ombygges og renoveres. Det handler om at understøtte et nyt og mere effektivt arbejdsflow, som skal styrke kvaliteten i behandlingen til borgerne.

Mursten gør det ikke alene 
"Vi skal have nye fysiske rammer, men det er ikke alene gjort med nye mursten – vi skal understøtte nye måder at arbejde på. Specialer og ekspertise skal samles på større enheder, så vi udnytter ressourcerne bedst. Vi skal tænke i et markant kvalitetsløft til gavn for både patienter og medarbejdere på hospitalerne overalt i regionen så hurtigt som muligt," siger Vibeke Storm Rasmussen.

Markante forbedringer
Regionens 1,6 millioner borgere skal derfor i fremtiden møde et hospitalsvæsen, som kan give borgerne markante forbedringer på hospitaler med topmoderne faciliteter.

Samlede akutmodtagelser
"Forbedringer vil ske på mange forskellige områder. Blandt andet vil patienterne opleve, at vi får fire store områdehospitaler med akutmodtagelser, hvor alle specialer er samlet under et tag. I dag vil man tit skulle vente på, at der kommer en speciallæge, men med de nye akutmodtagelser er de samme afdelinger gearet til at klare alle de akutte sygdomme, som måtte komme ind," siger koncerndirektør Helle Ulrichsen.

Konkret medfører planerne, at borgerne får:

· Fælles akutmodtagelser, som giver akutte patienter én indgang til hospitalet og samler højt specialiserede eksperter ét sted.

· Mere specialisering, hvor eksperterne samles på færre hospitaler. Det betyder højere kvalitet i behandlingen.

· Flere enestuer, for at give patienterne mere komfort og behageligere ophold på hospitalet.

· Mor-barn enheder til glæde for kvinder, børn og ikke mindst fædre, som kan se frem til bedre forhold, når aktiviteterne omkring kvinder, fødsler og børn samles.

· Patienthoteller til patienter og deres pårørende. Mere frirum og de afslappende omgivelser gør, at patienterne kommer sig hurtigere.

· Mere effektive hospitaler, hvilket giver højere kvalitet, bedre sammenhæng og service samt mulighed for mere rational drift.

· Bedre arbejdsvilkår og arbejdsflow for personalet på grund af optimering, specialisering, modernisering og bedre sammenhæng i patientforløbene.

"Med en bred pallet af initiativer, nye bygninger, renovering og fokus på bedre arbejdsforhold skal vi sikre høj kvalitet og sammenhæng i behandlingen døgnet rundt og året rundt. Vi sikrer borger-inddragelse og medarbejder-inddragelse. Bedre kvalitet hænger også sammen med bedre arbejdsforhold," lyder det fra Vibeke Storm Rasmussen.

Yderligere oplysninger:
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, tlf. 4364 2521
Koncerndirektør Helle Ulrichsen, tlf. 4820 5601
Pressevagten, tlf. 7020 9588

www.regionh.dk/byggeplaner kan du finde fotos og arkitekttegninger fra de enkelte hospitalers generalplaner. De kan frit benyttes med angivelse af kilde.