Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
18-08-2011

Bæredygtigt hospitalsbyggeri for milliarder

Region Hovedstaden skal ny- og ombygge hospitaler for over 13 milliarder kroner, og kravene til bæredygtighed og grønt byggeri bliver skrappe
Energiforbruget skal være i bund, der skal spares på vandet og materialerne skal være så miljøvenlige som muligt.

Kravene til bæredygtighed i de kommende års hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden bliver skrappe. Det har regionspolitikerne netop bestemt. Planloven pålægger regionerne at mindske miljøbelastningen og arbejde i en bæredygtig retning, og den opgave tager Region Hovedstaden alvorligt.

Stærkt fokus på klima og miljø
Som led i Hospitals- og Psykiatriplan 2020, der blev vedtaget i regionsrådet den 21. juni, skal der bygges nye hospitaler og ombygges for over 13 milliarder kroner, og Region Hovedstaden har derfor stærkt fokus på, at miljø og klima skal tænkes ind i byggeprojekterne lige fra de indledende faser.

Krav på tre fokusområder
Derfor har Miljø- og klimaudvalget vedtaget en række miljømæssige bæredygtighedskrav til byggerierne. Kravene kredser om de tre fokusområder:
  • Energiforbrug og udledning af drivhusgasser
  • Miljø- og klimapåvirkning fra byggematerialer, produkter og varer
  • Vandforbruget.
Enkelte byggeprojekter skal stille krav
Når byggerierne kommer i udbud, skal de enkelte byggeprojekter derfor bl.a. stille disse krav i udbuddet plus eventuelle lokale miljøkrav, som projekterne kræver.

Fem konkrete vurderingsparametre
Desuden indeholder bæredygtighedskravene fem konkrete vurderingskriterier, som skal indgå som konkurrenceparametre for tilbudsgiverne. Firmaerne skal beskrive præcist, hvordan de både i byggeperioden og i den efterfølgende drift vil mindske udledningen af drivhusgasser, anvende de rigtige materialer og produkter og spare på vandet m.m. Det betyder, at bæredygtighed skal indgå på linje med f.eks. funktionalitet og pris, når der skal findes en vinder af udbuddet.

Skal beregne og dokumentere
- Hensyn til miljø og klima er meget vigtigt i regionens kommende hospitalsbyggerier. Derfor stiller vi skrappe krav til tilbudsgiverne om at beregne og dokumentere, hvordan de vil leve op til forventningerne, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og klimaudvalget.

En udfordring at bygge grønnere
Det bliver en udfordring for projekterne, at bæredygtighed skal tænkes ind i byggerierne. Alle tiltag skal holdes indenfor anlægssummen, hvilket vil stille store krav til projekteringen. Forventningen er også, at kravene til bæredygtigt hospitalsbyggeri kan kaste nye og bæredygtige teknologier og metoder af sig og udvikle den grønne teknologi gennem forskning og innovation.

Krav betyder meget for regionen
Det er elementer, som også betyder meget for Region Hovedstaden.

- Vi skal lægge os i spidsen, når det gælder udvikling af grøn teknologi. Det er vigtigt, at fokus på klima og miljø også giver fokus på vækst og innovation, siger Lars Gaardhøj.

Herlev Hospital har fundet rådgiverteam
Byggeprojekterne skal først i rådgiverudbud, oftest i form af en projektkonkurrence, og derefter i entrepriseudbud. Herlev Hospital har som det første projekt fundet sit rådgiverteam, mens de øvrige er i planlægningsfasen.

Læs mere om de miljømæssige krav via Region Hovedstadens hjemmeside:

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/09FC3FC5-4EAA-451F-BE07-8273ABF827D2/0/MIKdagsordeninclbilag28marts2011.pdf

For yderligere information kontakt:
  • Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og klimaudvalget - mobil 28 92 25 98
  • Miljøkonsulent Ole Gerner Jacobsen - mobil 23 86 15 00
  • Pressevagten i Region Hovedstaden – mobil 70 20 95 88