Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
27-06-2012

Ny kommunikations- og pressepolitik i Region Hovedstaden

Margrethe Lyngs Mortensen ansat som ny kommunikationsdirektør

Åbenhed og bedre kommunikation
Større åbenhed og bedre kommunikation med patienter, pårørende, borgere, medarbejdere og offentligheden. Derudover skal borgerne og de ansatte inddrages mere i de regionale beslutninger og prioriteringer.

Ny kommunikations- og pressepolitik
Det er hovedmålene for en ny kommunikations- og pressepolitik, som netop er vedtaget i regionsrådet.

Efter regionsrådets ønsker
Regionsrådet ønsker en stærkere kommunikation til borgere og patienter, som skal hjælpe Region Hovedstaden til at nå regionens overordnede mål angående sundhed og vækst i hovedstaden. Værdierne i den nye kommunikationspolitik er derfor åbenhed, troværdighed, menneskelighed, og at regionen er på forkant.

Skal fokusere på mennesket
- Den røde tråd i kommunikationspolitikken er, at vi skal fokusere på mennesket i stedet for systemet, så vi bliver opfattet, som det vi er, nemlig dedikerede ansatte, der tager sig af mennesker, siger regionsdirektør Helle Ulrichsen.

Skal udmøntes på alle niveauer
Den nye kommunikationspolitik skal nu udmøntes i konkrete handlingsplaner både på regionalt niveau og på de enkelte hospitaler og virksomheder, og den skal gennemsyre alt lige fra information og breve til patienter - over pjecer og annoncer til borgere og pårørende – til dialog med de ansatte.

Pressepolitik skal give fair fremstilling
Målet med den nye pressepolitik er, at regionen kan bidrage til en fair og faktuel fremstilling af regionens opgaver, vilkår og resultater i offentligheden og styrke den offentlige debat.

Ansatte skal forstå deres muligheder
Pressepolitikken skal også hjælpe regionens ansatte til at forstå deres rolle og muligheder over for pressen.

Regionsdirektør: Det er rammer
- Det er vigtigt, at både medarbejdere og ledere har modet til at have synspunkter, men også at de forstår rammerne for deres synspunkter, rammer som er bestemt af regionsrådspolitikerne, siger Helle Ulrichsen.

Ny kommunikationsdirektør
For at styrke kommunikationen og forholdet til pressen er den nuværende pressechef Margrethe Lyngs Mortensen ansat - i en nyoprettet stilling - som kommunikationsdirektør.

Kommunikationsdirektør: Skal sikre dialog
- Jeg skal sikre, at alle der kommer i kontakt med regionen og dens virke kan komme til orde på en ordentlig måde og bliver informeret bedst muligt, og at der kommer fokus på ligeværdig dialog og inddragelse af borgerne, siger Margrethe Lyngs Mortensen.

Ny struktur med tre enhedschefer
Kommunikationsstaben i Region Hovedstaden er derfor per 1. juli organiseret i en ny struktur med tre nye enhedschefer:
  • Enhedschef for projekter: Linda Bang Jessen
  • Enhedschef for web: Lisbeth Willemoes Larsen
  • Enhedschef for presse: Claus Bøggild

Fakta:

  • Region Hovedstaden er Danmarks folkerigeste region med 1,7 millioner indbyggere.
  • Regionen driver hospitaler, forskning og handicaptilbud og løser opgaver inden for miljø, udvikling af trafik, erhverv og uddannelse.
  • Region Hovedstaden ledes af 41 folkevalgte politikere i regionsrådet og har omkring 35.000 ansatte.

Yderligere oplysninger hos:

  • Helle Ulrichsen, regionsdirektør i Region Hovedstaden, tlf. 38 66 50 01
  • Kommunikationsdirektør Margrethe Lyngs Mortensen, mobil 24 64 74 08
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88