Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
30-11-2009

Regionsrådet konstituerer sig 14. december

På mødet vælger regionsrådet bl.a. formand og medlemmer til udvalg.
Formand og næstformænd
Når regionsrådet på sit konstituerende møde den 14. december har valgt den regionsrådsformand, der skal stå i spidsen for region Hovedstaden i perioden 2010-1013, skal rådet vælge en første og en anden næstformand. Næstformændene skal fungere som regionsrådsformand i tilfælde af, at formanden er forhindret i at deltage.

Udvalg og bestyrelser
På det konstituerende møde skal regionsrådet også vælge medlemmer til regionens forretningsudvalg. Endelig skal regionsrådet vælge medlemmer og repræsentanter til udvalg, bestyrelser og lignende inden for fx:
  • Sundhed
  • Psykiatri og social
  • Regional udvikling
  • Erhverv og trafik
  • Gymnasier, HF og VUC
  • Social- og sundhedsskoler, handelsskoler og tekniske skoler
  • Erhvervsakademier og professionshøjskoler

Det konstituerende møde begynder kl. 17:00