Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
18-05-2010

Spillerne omkring hospitals- og psykiatriplanerne

Oversigt over hvem der har - og har haft - indflydelse på hospitals- og psykiatriplanerne.

Regeringen
Det er regeringen, der står bag strukturreformen, og som dermed oprettede regionerne fra årsskiftet 2007.

Reformen indeholdt blandt andet krav om til regionerne om omorganisering af sundhedsvæsenet. Regeringen har afsat 25 mia. kr. over 10 år fra den såkaldte kvalitetsfond til byggerier inden for området.

Finansministeren
Det er finansminister Claus Hjort Frederiksen, der sidder med nøglen til pengeskabet med de 25 mia. kr.

Ekspertudvalget
Regeringen nedsatte i slutningen af 2007  et ekspertpanel, der vurderer regionernes anlægsprojekter og rådgive regeringen i prioriteringen af projekterne.

Udvalget har besøgt hospitaler, set på planer og hørt om tankerne bag. De har vurderet om de enkelte projekter opfylder de fastsatte målsætninger og principper for kvalitet, finansiering og øget produktivitet.

Panelet har også vurderet, om projekterne er fornuftige i forhold til udviklingen i hele landets sundhedsvæsen.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen rådgiver regionerne i forbindelse med hospitals- og psykiatriplanerne. De står også for den nationale specialeplanlægning.

Regionsrådet i Region Hovedstaden
Det er de 41 folkevalgte politikere i regionsrådet, der har vedtaget hospitals- og psykiatriplanerne for Region Hovedstaden.

Planerne blev vedtaget den 15. maj 2007. Efter ekspertpanelet og regeringens udmeldinger blev planerne ændret i maj 2010.

De sundhedsfaglige råd
De sundhedsfaglige råd har rådgivet regionsrådet om fordelingen af specialerne på de forskellige hospitaler - blandt andet på baggrund af hvor stort et befolkningsunderlag, de enkelte specialer kræver.

Der er 41 sundhedsfaglige råd: 37 specialespecifikke råd og 4 råd, som går på tværs af specialerne.

Rådene består blandt andet af læger, sygeplejersker, alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger og andre relevante fag- og ressourcepersoner.

Høringsparter
Før hospitals- og psykiatriplanen blev vedtaget i 2007, blev udkast til planerne sendt i høring hos en lang række parter, blandt andet andre regioner, statslige myndigheder, kommuner, patientforeninger, hospitaler og psykiatrien og personaleorganisationer.

Borgerne
Inden hospitals- og psykiatriplanen blev vedtaget i 2007 blev borgerne hørt ved fem offentlige høringsmøder og ved internet-debatter i 2007. Flere borgere indsendte desuden høringssvar direkte til regionen.

Medarbejderne
Før hospitals- og psykiatriplanen blev vedtaget i 2007 blev medarbejderne taget med på råd i en høring. Sideløbende afholdt regionen dialogmøder med medarbejderne på hospitalerne og i psykiatrien.

Hospitalernes og psykiatriens ledelser
Hospitalerne og psykiatrien er alle blevet hørt, før hospitals- og psykiatriplanen fra 2007 blev vedtaget.

Webredaktør
Christian Hult
Email:DiguTLIZGrp1@5NY7bRD.dk