Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Nye underudvalg nedsat i Region Hovedstaden

Regionsrådet har nedsat fire politiske underudvalg for 2008.

Hvordan får vi skabt bedre sammenhæng og forløb for især de ældre medicinske patienter i samspillet mellem hospitalerne, kommuner og praktiserende læger? Hvordan undgår vi overbelægning på vores hospitaler? Hvordan sikrer vi, at Region Hovedstaden er et attraktivt sted at arbejde?

Analyser, perspektiveringer og dermed svar på disse spørgsmål - det bliver nogle af hovedopgaverne for Region Hovedstadens underudvalg i 2008.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har netop nedsat fire nye underudvalg for 2008 inden for områderne:

  • Hospitaler

  • Praksis og forebyggelse

  • Psykiatri- og social

  • Regional udvikling

Regionen vil i 2008 især sætte fokus på de ældre medicinske patienter i de tre førstnævnte underudvalg for dermed at trække en rød tråd til den ældreplan, som Region Hovedstaden forventer at vedtage i det nye år.

"Det gælder fx samarbejdet med kommunerne om mere velfungerende ind- og udskrivningsforløb – særligt for gruppen af ældre medicinske patienter. Målet er bedre behandlingsforløb, større tryghed for den enkelte og dermed færre genindlæggelser," fortæller Vibeke Storm Rasmussen (S), formand for regionsrådet.

For underudvalget for regional udvikling bliver det især arbejdet med den Regionale Udviklingsplan, øjnene vil hvile på.

"Vi har til stadighed fokus på, hvordan vi inddrager borgerne i vores politiske beslutningsprocesser," siger Vibeke Storm Rasmussen (S).
"Derfor skal de fire nye underudvalg levere analyser og perspektiveringer, som gør Regionsrådet i stand til at tage beslutninger og stimulere til offentlig debat på områder med stor betydning for borgernes daglige liv i regionen."


Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: