Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Pressemeddelelse: Budgetforhandlinger i Region Hovedstaden

Spørgsmålet om at sikre fremdrift i hospitals- og psykiatriplanerne bliver centralt.

Regionsrådspolitikere fra Region Hovedstaden samles tirsdag den 7. august til budgetseminar i Rungsted. På seminaret vil politikerne drøfte forslag til regionens budget for 2008. Finansieringen af den netop vedtagne hospitalsplan bliver et af de centrale spørgsmål.

- Det er vigtigt, at vi kommer i gang med realiseringen af hospitalsplanen på en god måde, så både borgerne og vores personale kan se, at der faktisk sker noget, siger formand for regionsrådet Vibeke Storm Rasmussen (S).

Regionens budget omfatter foruden sundhedsområdet og psykiatri også regional udvikling samt driften af en række handicapinstitutioner mv. Der er med budgetforslaget lagt op til ændringer ikke mindst på sundhedsområdet og nye initiativer omkring regional udvikling.

Ekspertise samles
På sundhedsområdet bærer budgetforslaget præg af en lang række initiativer, der tager hul på realiseringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, der blev vedtaget i maj i år. Der sker dels en række fysiske flytninger f.eks. af akutkirurgi, neurokirurgi og ortopædkirurgi, dels en række sammenlægninger af funktioner, der på et senere tidspunkt lægges fysisk sammen f.eks. indenfor behandling af øjensygdomme.

- Målet er dels at skabe bedre kvalitet af behandlingen ved at samle funktioner og dermed den faglige ekspertise, dels at skabe fornuftige rammer for arbejdet, så vi kan øge effektiviteten, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen - Der tilføres sundhedsområdet en hel del midler til næste år, men der er samtidig også et større krav til vores behandling. Blandt andet at behandlingsgarantien sættes ned til én måned mod nu to måneder. Der stilles meget store krav til vores institutioner og personale om at sikre en højere aktivitet for borgerne. De har brug for det.

På psykiatriområdet lægges der bla. op til samlinger inden for distriktspsykiatrien, mens der inden for regional udvikling er lagt op til en øget indsat mod jordforurening og yderligere aktiviteter omkring erhvervsudvikling samt udformningen af en regional udviklingsplan, der skal være pejlemærke for udviklingen af regionen.

Kontakt for yderligere information:

  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, tlf. 4364 2521
  • Regionsdirektør Helle Ulrichsen, tlf. 4820 5601
  • Koncerndirektør Morten Rand tlf. 4820 5616
  • Pressevagten: tlf. 70 20 95 88

Fakta:
Forslaget til budget er på i alt netto 29,6 mia. kr. Heraf sundhed: 27,9 mia. kr., socialområdet 1 mia. kr. og regional udvikling 700 mio. kr.

Væsentligste poster vedrørende udgifter til sundhed, 27,9 mia. kr. er foreslået med hospitaler og psykiatri 19,5 mia. kr og sygesikring: 6,6 mia. kr.

Forslag til budget 1. behandles i regionsrådets forretningsudvalg tirsdag den 14. august og i regionsrådet tirsdag den 21. august. Vedtagelsen ved 2. behandlingen foregår den 25. september 2007.

Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:


Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: