Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Pressemeddelelse Ny hospitalschef på Bornholms Hospital

Region Hovedstaden har ansat Kurt Espersen, M.D., Ph.D., EDIC som ny hospitalschef på Bornholms Hospital.

Kurt Espersen tiltræder stillingen d. 13. august 2007. Han afløser Jakob Trier Møller, der fra d. 18. juni har været midlertidigt konstitueret i stillingen.

Kurt Espersen er 46 år, er speciallæge i anæstesiologi med supplerende overbygning inden for intensiv medicinsk terapi. Han har siden 1993 været ansat på Rigshospitalet, heraf de sidste syv år som overlæge på den intensivafdeling på Rigshospitalet, der modtager de mest kritisk syge patienter.

Kurt Espersen har taget Rigshospitalets 1½-årige lederuddannelse og har været uddannelsesansvarlig overlæge i seks år. Han er formand for Udvalget for Intensiv Medicin i Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin og er næstformand i selskabet.

Kvalitetsudvikling inden for sundhedssektoren, herunder akkreditering, er et af Kurt Espersens fokusområder. Forskning er et andet, og Kurt Espersen har igangsat og deltaget i flere forskningsprojekter, stået for symposier og forskningsformidling. Kurt Espersen betragter kommunikation som et vigtigt værktøj i samarbejdet med patienter og mellem faggrupper. It-understøttelse fx i form af telemedicin ser han som en hjørnesten i brobygningen mellem Bornholms Hospital og den øvrige del af Region Hovedstaden.

Kurt Espersen er selv bornholmer og har som turnuslæge arbejdet på Bornholms Hospital.


Yderlige oplysninger hos:

  • Regionsdirektør Helle Ulrichsen, tlf. 48 20 56 01
  • Nyheds- og strategichef Marianne Uldall Jepsen, tlf. 48 20 51 01 eller 26 73 04 95
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:


Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: