Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Pressemeddelelse: Politisk aftale om hospitals- og psykiatriplan for Region Hovedstaden

Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik mandag et bredt forlig om en hospitals- og psykiatriplan for Region Hovedstaden.

Grundstrukturen i de forslag, der blev præsenteret for offentligheden i starten af året, er der opbakning til blandt partierne.

På flere områder har politikerne lyttet til de mange høringssvar, der blev afgivet under forårets høringsfase. Det betyder blandt andet, at skadestuerne på alle hospitaler i regionen forbliver døgnåbne. I det oprindelige forslag var der ellers lagt op til, at det alene var de nye store akutmodtagelser på de fire områdehospitaler i Hvidovre, Herlev, Bispebjerg og Hillerød, der skulle have døgnåbent. Til gengæld skulle de øvrige hospitalers skadestuer kun have åbent i dagtimerne. Det er nu ændret, så alle skadestuer stadig vil være døgnåbne. For at sikre borgernes tryghed og udnytte de begrænsede personaleresurser forsøges nye samarbejdsformer bl.a. med de praktiserende læge, telefonrådgivning af borgerne og en styrkelse af den præhospitale indsats. 

Blandt partierne er der enighed om at sikre gode og tidssvarende fysiske rammer gennem nye bygninger og renoveringer på de nuværende adresser. Det betyder, at der kommer nye tilbygninger og renoveringer på hospitalerne. 

Den ortopædkirurgiske funktion på Hørsholm flytter samlet til Helsingør, brystkræftkirurgien flytter til Herlev Hospital, mens de øvrige nuværende funktioner på Hørsholm flytter til andre hospitaler. Afdelingerne for hudsygdomme fra Hørsholm og Bispebjerg Hospital samles på Bispebjerg. På Gentofte Hospital bevares hudafdelingen og videnscenter for allergi.

Hjerte-, lunge- og karkirurgien samles på Rigshospitalet. Dog vil en del af den planlagte karkirurgi blive udført på Gentofte Hospital, mens tand-, mund- og kæbekirurgien samles på Rigshospitalet. 

Partierne er desuden enige om, at et vigtigt område bliver en særlig indsats for de kronisk syge og ældre patienter. 

I forhold til det oprindelige forslag til psykiatriplan er partierne enige om, at bevare den børne- og ungdomspsykiatriske sengekapacitet i Hillerød, ligesom psykiatrien i Frederikssund bevares.  Sengekapaciteten på Sct. Hans Hospital til patienter med dobbeltdiagnoser forbliver uændret. Som forslået i psykiatriplanen samles en udbygget retspsykiatri på Sct. Hans Hospital, og det psykiatriske center i Gentofte flytter som planlagt til bedre fysiske rammer i Hørsholm. 

Kontakt for yderligere information:
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, tlf. 43 64 25 21
Regionsdirektør Helle Ulrichsen, tlf. 48 20 56 01
Koncerndirektør Morten Rand Jensen, tlf. 26 73 38 20
Koncerndirektør Svend Hartling, tlf. 40 26 68 87
Kommunikationsdirektør Teddy Østerlin Koch, tlf. 24 43 93 00
Pressevagten: tlf. 70 20 95 88

Lars Engberg, Socialdemokraterne, tlf: 40 14 66 64
1. næstformand Benedikte Kiær, Det Konservative Folkeparti, tlf. 30 50 84 62
Kirsten Lee, Det Radikale Venstre, tlf. 20 20 11 56
Serdal Benli, Socialistisk Folkeparti, tlf. 27 20 88 60
2. næstformand Henrik Thorup, Dansk Folkeparti, tlf. 40 40 81 88
Pernille Jensen, Enhedslisten, tlf. 27 26 85 99 

Fakta om hospitalsplanen:  

Planlægningsområderne og deres hospitaler:

  • Planlægningsområde Syd: Hvidovres Hospital (områdehospital), Amager Hospital og Glostrup Hospital
  • Planlægningsområde Byen: Bispebjerg Hospital (områdehospital), Frederiksberg Hospital
  • Planlægningsområde Midt: Herlev Hospital (områdehospital), Gentofte Hospital
  • Planlægningsområde Nord: Nordsjællands Hospital i Hillerød (områdehospital), Nordsjællands Hospital i Frederikssund og i Helsingør

Tidshorisont:

  • Hospitals- og psykiatriplanerne bliver vedtaget på regionsrådets møde d. 15. maj.
  • Hovedparten af hospitals- og psykiatriplanen planen forventes gennemført i perioden 2007-2012.
  • Grundet størrelsen af planlægningsområde Syd og befolkningsudviklingen på Vestamager indgår det i planen, at regionen vil søge at få option på en grund i Ørestaden til et eventuelt fremtidigt større hospitalsbyggeri. 

Det akutte beredskab i Region H

  • Traumecenter: Rigshospitalet fortsætter med traumecenteret for hele regionen og det øvrige Sjælland for alvorligt kvæstede.
  • Akutmodtagelser: De fire områdehospitaler vil alle have en døgnbemandet akutmodtagelse.
  • Skadestuer: Alle øvrige hospitaler har døgnåbne skadestuer.

Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:


Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: