Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Region Hovedstaden inviterer til vækst

Vejen til vækst i Region Hovedstaden går gennem partnerskaber.

Vækststrategien "Partnerskab for udvikling af viden, vækst og velfærd", der skal gøre hovedstadsregionen til Nordeuropa metropol nr. 1 – er netop vedtaget. Strategien bliver kickstartet på en konference den 1. marts, hvor blandt andre Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen deltager.

- Det er nu vi skal omsætte de mange ord til handling. Vi skal indgå partnerskaber for vækst og velfærd. Med de nye rammer for erhvervsudvikling for hovedstadsregionen i et samlende Vækstforum har vi fået en unik chance for at vise, at vi også i Hovedstaden kan løfte i flok og sætte handling bag ordene, siger Vækstforums formand Jørgen Christensen.

Det første konkrete initiativ fra Vækstforum som led i strategien har været at tilslutte sig det danske partnerskab, der skal tiltrække OL til landet. IOC’s kongres i København i 2009 bliver første store skridt på vejen. I den forbindelse indtræder Jørgen Christensen i det danske partnerskab, som indtil nu har bestået af Kulturministeren, Overborgmesteren for Københavns kommune samt formændene for Dansk Idræts-Forbund og Idrætsfonden Danmark.

- På den korte bane får vi dermed taget konkret hul på erhvervsstrategiens indsats for at styrke os i den internationale konkurrence mellem storbyer via store begivenheder. Vi vil bl.a. få besøg af et par tusinde pressefolk, og dermed mulighed at vise hvem vi er, og at hovedstadsregionen er førende på kongresområdet i Danmark og internationalt" siger Jørgen Christensen.

I de seneste måneder har Region Hovedstadens vækststrategi været i høring og været drøftet i både Danmarks Vækstråd, kommunerne og centrale organisationer.

- Det er en ambitiøs strategi. Derfor er det også vigtigt, at der er enighed om den afstukne kurs, sådan at alle parter bidrager til at løfte overliggeren og udfordringerne i forhold til udenlandske konkurrentregioner", siger Jørgen Christensen.

Derfor afholder Vækstforum den 1. marts 2006 en konference på IT-universitetet i Ørestaden, der skal kickstarte udmøntningen af de mange perspektivrige projekter.

Yderligere informationer:
Jørgen Christensen (V), formand for Vækstforum, Region Hovedstaden, 51343350.

Jens Christian Sørensen, koncerndirektør, Region Hovedstaden, 40250869

Joost Nielsen, stabsdirektør, Koncern Regional Udvikling, 20101606

Kristjan Jørgensen, pressekonsulent, Koncern Kommunikation, 21728211

Fakta om Vækstforum i Region Hovedstaden

Hvad er Vækstforum?
Vækstforum består af 20 medlemmer og 3 observatører: 3 fra Region Hovedstaden, 6 borgmestre, 8 fra erhvervslivet, 3 fra viden og uddannelsesinstitutioner og 3 fra henholdsvis LO, DA og Beskæftigelsesrådet Hovedstaden og Sjælland. Vækstforum skal udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, der er en del af den regionale udviklingsplan, hvori de overordnede visioner for regionen indgår. Vækstforum skal overvåge de regionale og lokale vækstvilkår og komme med anbefalinger til staten om brug af EU’s social- og regionalfondsmidler og til regionen om brug af regionale udviklingsmidler. Midlerne skal bruges til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for:

 • innovation, videndeling og videnopbygning
 • anvendelse af ny teknologi
 • etablering og udvikling af nye virksomheder
 • udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer
 • vækst og udvikling i turismeerhvervet
 • udviklingsaktiviteter i yderområderne.

De 20 medlemmer af vækstforum for Region Hovedstaden er:

 • Jørgen Christensen (V), formand for vækstforum og medlem af Regionsrådet
 • Vibeke Storm Rasmussen (S), formand for Regionsrådet
 • Per Tærsbøl (C ) medlem af Regionsrådet og borgmester i Helsingør
 • Ritt Bjerregaard (S), overborgmester i Københavns Kommune
 • Klaus Bondam (B), borgmester i Københavns Kommune
 • Nick Hækkerup (S), borgmester i Hillerød Kommune.
 • Rolf Aagaard-Svendsen (C ), borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Olav Aaen (V), borgmester i Karlebo Kommune og formand for sammenlægningsudvalget i Fredensborg Kommune
 • Niels Borre (F) byrådsmedlem i Ishøj Kommune
 • Kjeld H. Petersen, Dansk Industri. Adm. direktør i Innova Airtech Instruments A/S
 • Arne Bang Mikkelsen, Erhvervsorganisationen HTSI, Adm. direktør i Bella Centret A/S
 • Glenn Larsen, malermester, V.L.S. Koncernen A/S
 • Jørgen Simonsen, Dansk Byggeri mv. direktør i Nordtag A/S
 • Hans Henrik Munch-Jensen, Executive Vice President i H. Lundbeck A/S
 • Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet
 • Lars Pallesen, rektor på Danmarks Tekniske Universitet
 • Finn Junge-Jensen, rektor på Handelshøjskolen i København
 • Gitte Grüning, LO, forbundsformand i Teknisk Landsforbund Nordsjælland
 • Gert Ryder, DA, divisionsdirektør i ISS Facility Services A/S

De 3 observatører er:

 • Camilla Lyngbo Hjort, direktør i Nordisk Film Pink Floor
 • Birgitte Hass, Adm. direktør i Forsikringens Datacenter
 • John Westhausen, 3F, afdelingsformand i Beskæftigelsesrådet Hovedstaden & Sjælland

 

Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:


Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: