Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
19-08-2008

Behov for markante trafikinvesteringer i hovedstadsområdet

Regionsformandskabet mødtes med transportministeren om regeringens investeringsplan for trafikområdet
Flere "Parker og rejs" anlæg skal lette overgangen fra bil til kollektiv transport
En letbane langs ring 3, en udbygning af s-togskapaciteten, bedre parkeringsforhold ved centrale s-togstationer og visionær trafikstrategi for hele Øresundsregionen. Det er blot nogle af de projekter, som Region Hovedstaden mener bør være selvskrevne i regeringens trafikale investeringsplan, der offentliggøres i efteråret.
 
130.400 timer spildes dagligt
Det stod klart, da Region Hovedstadens formand Vibeke Storm Rasmussen (A) og de to næstformænd Benedikte Kiær (C) og Henrik Thorup (O) i dag mødtes med transportminister Carina Christensen. Og tallene taler deres tydelige sprog. Trængsel i hovedstadsområdet skaber årligt forsinkelser i omegnen af 130.400 persontimer pr. døgn, og selv med de igangværende forbedringer forventes trængslen i 2015 årligt at koste samfundet 11,5 mia. kr.

Regionen har en god sag
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen mener at have en rigtig god sag, ikke mindst i kraft af konklusionerne fra regeringens egen infrastruktur-kommission tidligere på året:

Pengene skal bruges, hvor behovet er størst
- Infrastrukturkommissionens analyser viste, at der først og fremmest er behov for at gøre noget ved trafikproblemerne i hovedstadsområdet. Det er her, trafikken er størst og vokser mest. Vi er helt enige med kommissionen i, at regeringen bør prioritere projekter dér, hvor presset på den trafikale infrastruktur er størst, fordi det giver størst samfundsøkonomisk afkast,” siger Vibeke Storm Rasmussen.
 
Kollektiv trafik skal binde regionen sammen
På mødet fremhævede Region Hovedstadens formandskab behovet for en markant satsning på kollektiv trafik, hvilket både transportministeren og senest også statsminister Anders Fogh Rasmussen har fremhævet som et fokusområde. Derudover understregede regionsformandskabet behovet for en mere sammenhængende hovedstads- og Øresundsregion, hvor infrastrukturen er vital samt en koordineret planlægning af overgangen fra privat til kollektiv trafik, sidstnævnte eksempelvis ved at tænke i nye servicekoncepter for ”Parkér og rejs”-anlæg.

Åben og saglig dialog med transportministeren
Regionens formandskab syntes, at de havde en god drøftelse med Carina Christensen med en åben, saglig og lydhør dialog.
 
Opbakning fra kommuner og borgere
Regionens anbefalinger tager sit udspring i den af regionsrådet i juni 2008 vedtagne regionale udviklingsplan, hvor et af hovedtemaerne er infrastrukturen. Den blev udarbejdet i tæt samråd med kommunerne og med en omfattende dialog med regionens borgere.
 

Yderligere oplysninger:
 • Regionsrådsformand, Region Hovedstaden,
  Vibeke Storm Rasmussen, tlf. 43 64 25 21
 • Næstformand, Region Hovedstaden,
  Benedikte Kiær, tlf. 30 50 84 62
 • Næstformand, Region Hovedstaden,
  Henrik Thorup, tlf. 40 40 81 88
 • Pressevagten, Region Hovedstaden,
  tlf. 70 20 95 88
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:


Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: