Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Brystkræftscreening til alle kvinder inden udgangen af 2009

Alle kvinder mellem 50 og 69 år i Region Hovedstaden vil inden udgangen af 2009 modtage et brev med indbydelse til første screening for brystkræft. Det har regionsrådet netop besluttet.
Foto af mammografiundersøgelse
Region Hovedstaden er allerede godt i gang med den omfattende brystkræftundersøgelse: I en del af regionen har screening for brystkræft nemlig været et tilbud i en årrække – det drejer sig om kvinderne i Københavns og Frederiksberg kommuner samt på Bornholm. Siden december 2007 er regionen begyndt at indbyde kvinder fra resten af regionen til brystkræftscreening i det samme program.

Omfattende program
- Det er et omfattende screeningsprogram, vi nu sætter i gang. I Region Hovedstaden ønsker vi en høj sundhedsfaglig kvalitet i vores tilbud om brystkræftscreening. Vi lægger vægt på, at de medarbejdere, som tager sig af screeningen, også tager hånd om de kvinder, hvor der er mistanke om brystkræft – nemlig den kliniske mammografi. Derfor indkøber vi nu digitalt røntgenudstyr for 40,9 millioner kroner for at frigøre personaleressourcer og opnå en bedre billedkvalitet, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Kreativ tænkning
- I en tid med personalemangel er vi nødt til at tænke kreativt, når vi skal sætte en ny stor opgave i gang. Derfor videreuddanner vi 18 SOSU-medarbejdere til mammografiassistenter, som bistået af radiografer skal varetage røntgenoptagelserne. Vi har vanskeligt ved at rekruttere speciallæger og radiografer til screeningsprogrammet – og derfor arbejder vi også med rekruttering af radiografer fra Norge og Sverige samt aftaler om merarbejde med både speciallæger og radiografer, fortæller Vibeke Storm Rasmussen.

Fald i dødelighed
Regionsrådet har desuden bemyndiget Region Hovedstadens direktion til at forhandle eventuelle tilkøb af screeninger udefra for en begrænset periode, hvis det bliver nødvendigt for at kunne gennemføre screeningen for alle kvinder inden udgangen af 2009.

Region Hovedstadens screeningsprogram er af en meget høj kvalitet set i forhold til internationale retningslinjer. Det viderefører nemlig det københavnske screeningsprogram, der er velafprøvet og har dokumenteret effekt på dødeligheden af brystkræft:

Dødeligheden af brystkræft opgjort efter 10 års screening er nu faldet med 25 % i hele målgruppen. Og for de kvinder, der har deltaget i screeningen, er der tale om et fald i dødeligheden på 37 %.

Som i alle andre storbyer er deltagelsesprocenten dog forholdsvis lav. Region Hovedstaden forventer, at 70 % af kvinderne mellem 50 og 69 år vil tage imod tilbuddet om en brystundersøgelse. Regionen vil årligt udsende invitation til brystkræftscreening til 96.000 kvinder – og det forventes, at 67.000 kvinder deltager i screeningen.

Yderligere oplysninger:

  • Vibeke Storm Rasmussen (S), formand for Region Hovedstaden– telefon 43 64 25 21
  • Koncerndirektør Svend Hartling – telefon 40 26 68 87
  • Pressevagten – telefon 70 20 95 88