Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
12-03-2008

En grøn storbyregion med fart på trafik og uddannelse

Sådan kan karakteristikken lyde om 10 år, hvis visionerne i hovedstadsområdets første Regionale Udviklingsplan bliver til virkelighed.

En markant satsning på kollektiv trafik og højst 10-minutters gåtur hjemmefra til de grønne områder skal gøre hovedstadsregionen til Europas grønneste storbyregion. Og markant flere af regionens unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, så vi fremover har tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Det er de overordnede budskaber i det forslag til Den Regionale Udviklingsplan, som Region Hovedstaden nu sender i offentlig høring.

Den Regionale Udviklingsplan giver for første gang et bud for en fælles vision og pejlemærker på centrale områder for hovedstadsregionens fortsatte udvikling. For advarselslamperne er allerede begyndt at blinke på vigtige områder som trafik, uddannelse og natur og miljø:

- Lysten til at søge job i den anden ende af regionen må ikke strande på udsigten til overfyldte og forsinkede tog og endeløse bilkøer. Og selv om vi skal udbygge infrastrukturen, skal vi ikke give køb på vores grønne åndehuller. Her er Den Regionale Udviklingsplan et bud på den nødvendige fælles indsats på tværs af myndigheder, sektorer og geografi, så vi undgår, at trafikken sander til, at vi kommer til at mangle veluddannet arbejdskraft – og at vores natur og miljø sættes under pres, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

- Udviklingsplanens forslag til udvikling af den kollektive trafik og vejnettet bygger på en unik enighed mellem regionen og dens 29 kommuner. Samtidig er det rigtig godt at vores anbefalinger er de samme som Infrastrukturkommissionens - nemlig at trafikinvesteringerne skal ske, hvor presset på vejene, togene og busserne er størst. Derfor ser vi frem til, at regeringen opprioriterer hovedstadsregionens trafikproblemer i den kommende statslige trafikinvesteringsplan, siger Benedikte Kiær (K), næstformand i Region Hovedstaden.

Markant satsning på kollektiv trafik
Regionens borgere har sat deres klare fingeraftryk på Den Regionale Udviklingsplan, som nu er i høring frem til den 20. maj.

Da Region Hovedstaden i november sidste år afholdt et borgerdialogmøde om fremtidens hovedstadsregion, stod en grøn profil og en udbygning af den kollektive trafik øverst på borgernes ønskeliste. Det præger regionens første udviklingsplan.

Konkret foreslår Region Hovedstaden en kraftig udbygning af den skinnebårne trafik med bl.a. S-togslinjer, en letbane langs Ring 3 og særlige kørebaner med forkørselsret for busser på stærkt trafikerede pendlerstrækninger. Og for bilister foreslås tiltag som en udbygning af Ring 4 fra Ballerup til Bagsværd, en tværvej mellem Høje Tåstrup og Ballerup, en forlængelse af Farum-motorvejen helt til Hillerød samt en havnetunnel i København.

Højest 10 minutter til grønne områder
Hovedstadsområdets grønne og blå profil skal sikres. Derfor må vi holde fast i og udvikle de grønne kiler, som hovedstadsområdets fingerplan har fastlagt.

Den Regionale Udviklingsplan anbefaler et ’grønt nærhedsprincip’, som siger max. 10 minutter til fods til de grønne og blå oaser. Den luksus har hver femte af regionens borgere endnu til gode.

Viden giver vækst og udvikling
Når regionen fremover skal bevare og udbygge sin konkurrencekraft og position som én af Europas førende metropoler, er uddannelse vigtig. Og frafaldet på ungdomsuddannelserne er et særlig stort problem i hovedstadsområdet. Næsten alle påbegynder en ungdomsuddannelse, men omkring hver femte holder op undervejs.

Her skal udvidede mentor-, tutor- og kontaktlærerordninger på erhvervsskolerne og et styrket samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne sikre, at der både tages fat på manglende faglige forudsætninger og sociale problemer.

To måneders høring
Frem til den 20. maj vil Region Hovedstaden bede borgere, kommunal- og folketingspolitikere, interesseorganisationer, erhvervslivet og uddannelsesorganisationer om at vurdere og kommentere udviklingsplanen. Høringsfasen omfatter også et debatforum på Region Hovedstadens hjemmeside – du kan tilgå forumet fra www.regionh.dk/regionaludviklingsplan - samt tre offentlige debatmøder den 8. og 28. april samt den 5. maj.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen – telefon 4364 2521

Næstformand Benedikte Kiær, Region Hovedstaden – mobil 3050 8462

Pressekonsulent Helle Fritze, mobil 2615 5821