Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Fremtidens hovedstad til debat

Debatmøde i København den 8. april om Den Regionale Udviklingsplan for hovedstadsregionen.

Hvordan undgår vi bedst, at trafikken i hovedstadsregionen sander til? At regionens virksomheder og institutioner mangler veluddannet arbejdskraft? Og at regionens natur og miljø sættes under pres?

Hvad skal vi satse på?
Region Hovedstaden har netop sendt Den Regionale Udviklingsplan i høring, der sætter fokus på fremtidens udfordringer inden for trafik, uddannelse, miljø og natur. Udviklingsplanen rummer en lang række anbefalinger og konkrete løsningsforslag. Men hvad skal vi satse på:

En letbane langs Ring 3 eller en havnetunnel i København? Grønne områder eller nye jernbaner eller veje? Og hvad er egentlig vigtigst - at fastholde de unge på ungdomsuddannelserne eller at efter- og videreuddanne voksne?

Første af tre debatmøder
Det er de spørgsmål og mange flere, Region Hovedstaden nu stiller på tre debatmøder i april og maj. Det første debatmøde finder sted i København:

Tirsdag d. 8. april kl. 17-21

på Axelborg

Vesterbrogade 4A, København V

Politikere fra Regionsrådet i Region Hovedstaden vil være ordstyrere ved hver af debatmødets ottemandsborde, hvor også borgere, kommunalpolitikere og fagfolk vil deltage i diskussionen. Det er udviklingsplanens overordnede vision og dens konkrete forslag inden for trafik, uddannelse samt natur og miljø, der er til diskussion.

Diskussionen ved bordene vil forløbe over fire debatrunder. Hver debatrunde efterfølges af en elektronisk afstemning, som viser hvad forsamlingen mener.

Vigtigt med bred opbakning
- Debatmøderne ligger i naturlig forlængelse af den dialog-baserede tilgang, som har kendetegnet hele processen omkring den regionale udviklingsplans tilblivelse, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S). - Det er vigtigt, at både borgere, politikere, erhvervsliv og interesseorganisationer bakker op om regionens langsigtede strategi. Kun i fællesskab kan vi løfte hovedstadsregionens fremtidige udfordringer - hvad enten vi taler om manglen på arbejdskraft, indsatsen i forhold til luftforurening, presset på de grønne områder eller den stigende trængsel i trafikken.

Tilmelding senest 31. marts
Interesserede borgere kan finde mere information om udviklingsplanen og tilmelde sig debatmødet på www.regionh.dk/regionaludviklingsplan. Sidste frist for tilmelding er 31. marts.

Udover debatmødet i København afholdes der lignende arrangementer i Idrættens Hus, Brøndby, den 28. april og i FrederiksborgCenteret, Hillerød, den 5. maj.

Yderligere oplysninger:

  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen – telefon 4364 2521
  • Pressekonsulent Helle Fritze, mobil 2615 5821
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:


Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: